Vienādojumi (x2 + 1)(x – 4) = 3(x2 + 1) un x – 4 = 3 ir ekvivalenti. Vienādojuma abas puses var izdalīt ar izteiksmi
x2 + 1, jo visām  x  vērtībām  x2 + 1 ≠ 0.

Vienādojumi (x2 – 1)(x – 4) = 3(x2 – 1) un x – 4 = 3 nav ekvivalenti. Vienādojuma abas puses nedrīkst izdalīt ar izteiksmi x2 – 1, jo pie x vērtībām 1 un -1 tā pārvēršas par 0.

Izdalot tiktu pazaudētas saknes 1 un -1.