Aktuāli

Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

Sveicam

Vārda diena: Vitolds, Lolita

Statistika

Seko mums

DSD

Eksāmens A2/B1 līmenī (DSD 1) sastāv no četrām daļām. Tās ir:

1. lasīšanas izpratne; 5 daļas, kopā 60 minūtes;
2. klausīšanās izpratne; 5 daļas, kopā 40 minūtes;
3. rakstveida komunikācija; teksta produkcija, 75 minūtes;
4. mutvārdu komunikācija; 15 minūtes.

Eksāmens B2/C1 līmenī (DSD 2) sastāv no četrām daļām. Tās ir:

1. lasīšanas izpratne; 4 daļas, kopā 75 minūtes;
2. klausīšanās izpratne; 3 daļas, kopā 40 minūtes;
3. rakstveida komunikācija; teksta produkcija, 120 minūtes;
4. mutvārdu komunikācija; 20 minūtes gatavošanās laiks, 20 minūtes eksaminēšanas laiks.

Katrā daļā var iegūt maksimāli 24 punktus.

DSD 1
Eksāmens tiek kārtots kā A2/B1 līmeņa eksāmens. Sasniegtie līmeņi katrā daļā tiek diplomā uzrādīti atsevišķi. DSD 1 diplomu iegūst tad, ja visās daļās sasniegts B1 līmenis. DSD A2 diplomu iegūst tad, ja visās daļās sasniegts vismaz A2 līmenis, bet visās nav iegūts B1 līmenis.

DSD 2
Eksāmens tiek kārtots kā B2/C1 līmeņa eksāmens. Sasniegtie līmeņi katrā daļā tiek diplomā uzrādīti atsevišķi.DSD 2 diplomu iegūst tas, kurš visās daļās ir sasniedzis vismaz B2 līmeni.

Zemākais punktu skaits, ar kuru daļā ir sasniegts minimālais daļas nokārtošanas līmenis, ir 8 punkti.

Augstāko iespējamo līmeni iegūst, ja sasniegti:

 • lasīšanas izpratnes daļā 14 punkti,
 • klausīšanās izpratnes daļā 14 punkti,
 • rakstveida komunikācijā 12 punkti;
 • mutvārdu komunikācijā 12 punkti.

Eksāmenu B2/C1 līmenī ieteikums kārtot audzēkņiem,

 1. kuriem 11. klases gada atzīme vācu valodā ir ne zemāka par ,,6”;
 2. kuri veiksmīgi piedalījušies izmēģinājuma darbā aprīlī.

Izmēģinājuma darbu aprīlī kārto tie 10. un 11.klašu audzēkņi, kuri 12.klasē vēlas kārtot starptautisko vācu valodas eksāmenu.

Izmēģinājuma darba uzbūve:

10.klasei:

 1. klausīšanās izpratne;
 2. lasīšanas izpratne;
 3. valodas lietojums (gramatika).

11.klasei:

 1. klausīšanās izpratne;
 2. lasīšanas izpratne;
 3. rakstveida komunikācija.

 

2016./2017.mācību gadā noteikts šāds darba grafiks:

9.klases audzēkņiem (DSD 1)

 • rakstiskais eksāmens 2017.g. martā,
 • mutvārdu eksāmens 2017.g. martā/aprīlī.
 • pieteikšanās eksāmenam: pie vācu valodas skolotāja līdz 16.11.2016.

11. klases audzēkņiem (DSD 2)

 • 19.04.2017 izmēģinājuma darbs (līdz 13.04.2017 pieteikšanās);
 • līdz 12.05.2017 pieteikšanās eksāmenam 2017./2018. mācību gadā un mutvārdu tēmas izvēle;
 • līdz 13.10.2017 materiālu vākšana, materiālu mapes par tēmu izveidošana;
 • līdz rudens brīvlaikam – tēmas izmēģinājuma prezentācija/referāts;
 • līdz eksāmena rakstiskajai daļai 2017.g.novembrī/decembrī - mutvārdu daļas prezentācijas pilveidošana un sagatavošana iesniegšanai;
 • 2017.g.decembris - eksāmena mutvārdu daļa.

12.klases audzēkņiem (DSD 2)

 • līdz 15.10.2016 materiālu vākšana un materiālu mapes par tēmu izveidošana;
  Mapes saturs (1 - 2 DIN A-4 formāta lapas, datorrakstā):
  • skaidrojums par to, kāpēc izvēlēta tieši šī tēma, tās aktualitāte,
  • tēmas plāns,
  • satura kopsavilkums,
  • precīzs izmantoto avotu saraksts.
 • līdz rudens brīvlaikam – tēmas izmēģinājuma prezentācija/referāts.
 • līdz eksāmena rakstiskajai daļai - mutvārdu daļas prezentācijas pilveidošana un sagatavošana iesniegšanai.
 • 30.11.2016. - eksāmena rakstiskā daļa, mutvārdu daļas piloteksāmena vērošana.
 • Mutvārdu daļa – 14.-16.12.2016.

Atjaunināja: Māris Purviņš 2016-09-12 12:07:06 Komentāri »

Seko mums