Muzeju nakts un LAIKA RATS

20.maijā LAIKA RATS jeb absolventu tikšanās.

2021. gadā mūsu skola svinēs 100 gadu jubileju. Tā kā vienā reizē skolā daudzos tās absolventus vienkopus uzņemt nav iespējams, līdz zīmīgajai gadskārtai katru gadu Muzeju nakts ietvaros aicināsim ģimnāzijas telpās tikties tos, kas skolu absolvējuši pirms „pusapaļajiem” un „apaļajiem” 5, 10, 15 ... 50 ... 75 gadiem (absolventiem lūgums reģistrēties elektroniskajā pieteikuma formā).
2017.gada Muzeju nakts programmu RVVĢ skatīt šeit.
Vārds:

Uzvārds:

Kurā gadā Tu absolvēji:
Abs.uzvārds (ja atšķiras):

Tālrunis:
+371
E-pasts:

Atļaut redzēt vardu un uzvārdu Tava gada absolventiem
Atļaut redzēt kontaktinformāciju Tava gada absolventiem (iekļauj arī vārdu un uzvārdu)
Gribu, lai mani e-pastā informē par absolventiem, kuri reģistrējas kā mana gada absolventi
Drošības kods:

Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

Sveicam

Vārda diena: Bārbala, Līksma

Statistika

Seko mums

DSD

Eksāmens A2/B1 līmenī (DSD 1) sastāv no četrām daļām. Tās ir:

1. lasīšanas izpratne; 5 daļas, kopā 60 minūtes;
2. klausīšanās izpratne; 5 daļas, kopā 40 minūtes;
3. rakstveida komunikācija; teksta produkcija, 75 minūtes;
4. mutvārdu komunikācija; 15 minūtes.

Eksāmens B2/C1 līmenī (DSD 2) sastāv no četrām daļām. Tās ir:

1. lasīšanas izpratne; 4 daļas, kopā 75 minūtes;
2. klausīšanās izpratne; 3 daļas, kopā 40 minūtes;
3. rakstveida komunikācija; teksta produkcija, 120 minūtes;
4. mutvārdu komunikācija; 20 minūtes gatavošanās laiks, 20 minūtes eksaminēšanas laiks.

Katrā daļā var iegūt maksimāli 24 punktus.

DSD 1
Eksāmens tiek kārtots kā A2/B1 līmeņa eksāmens. Sasniegtie līmeņi katrā daļā tiek diplomā uzrādīti atsevišķi. DSD 1 diplomu iegūst tad, ja visās daļās sasniegts B1 līmenis. DSD A2 diplomu iegūst tad, ja visās daļās sasniegts vismaz A2 līmenis, bet visās nav iegūts B1 līmenis.

DSD 2
Eksāmens tiek kārtots kā B2/C1 līmeņa eksāmens. Sasniegtie līmeņi katrā daļā tiek diplomā uzrādīti atsevišķi.DSD 2 diplomu iegūst tas, kurš visās daļās ir sasniedzis vismaz B2 līmeni.

Zemākais punktu skaits, ar kuru daļā ir sasniegts minimālais daļas nokārtošanas līmenis, ir 8 punkti.

Augstāko iespējamo līmeni iegūst, ja sasniegti:

 • lasīšanas izpratnes daļā 14 punkti,
 • klausīšanās izpratnes daļā 14 punkti,
 • rakstveida komunikācijā 12 punkti;
 • mutvārdu komunikācijā 12 punkti.

Eksāmenu B2/C1 līmenī ieteikums kārtot audzēkņiem,

 1. kuriem 11. klases gada atzīme vācu valodā ir ne zemāka par ,,6”;
 2. kuri veiksmīgi piedalījušies izmēģinājuma darbā aprīlī.

Izmēģinājuma darbu aprīlī kārto tie 10. un 11.klašu audzēkņi, kuri 12.klasē vēlas kārtot starptautisko vācu valodas eksāmenu.

Izmēģinājuma darba uzbūve:

10.klasei:

 1. klausīšanās izpratne;
 2. lasīšanas izpratne;
 3. valodas lietojums (gramatika).

11.klasei:

 1. klausīšanās izpratne;
 2. lasīšanas izpratne;
 3. rakstveida komunikācija.

 

2016./2017.mācību gadā noteikts šāds darba grafiks:

9.klases audzēkņiem (DSD 1)

 • rakstiskais eksāmens 2017.g. martā,
 • mutvārdu eksāmens 2017.g. martā/aprīlī.
 • pieteikšanās eksāmenam: pie vācu valodas skolotāja līdz 16.11.2016.

11. klases audzēkņiem (DSD 2)

 • 19.04.2017 izmēģinājuma darbs (līdz 13.04.2017 pieteikšanās);
 • līdz 12.05.2017 pieteikšanās eksāmenam 2017./2018. mācību gadā un mutvārdu tēmas izvēle;
 • līdz 13.10.2017 materiālu vākšana, materiālu mapes par tēmu izveidošana;
 • līdz rudens brīvlaikam – tēmas izmēģinājuma prezentācija/referāts;
 • līdz eksāmena rakstiskajai daļai 2017.g.novembrī/decembrī - mutvārdu daļas prezentācijas pilveidošana un sagatavošana iesniegšanai;
 • 2017.g.decembris - eksāmena mutvārdu daļa.

12.klases audzēkņiem (DSD 2)

 • līdz 15.10.2016 materiālu vākšana un materiālu mapes par tēmu izveidošana;
  Mapes saturs (1 - 2 DIN A-4 formāta lapas, datorrakstā):
  • skaidrojums par to, kāpēc izvēlēta tieši šī tēma, tās aktualitāte,
  • tēmas plāns,
  • satura kopsavilkums,
  • precīzs izmantoto avotu saraksts.
 • līdz rudens brīvlaikam – tēmas izmēģinājuma prezentācija/referāts.
 • līdz eksāmena rakstiskajai daļai - mutvārdu daļas prezentācijas pilveidošana un sagatavošana iesniegšanai.
 • 30.11.2016. - eksāmena rakstiskā daļa, mutvārdu daļas piloteksāmena vērošana.
 • Mutvārdu daļa – 14.-16.12.2016.

Atjaunināja: Māris Purviņš 2016-09-12 12:07:06 Komentāri »

Seko mums