Muzeju nakts un LAIKA RATS

20.maijā LAIKA RATS jeb absolventu tikšanās.

2021. gadā mūsu skola svinēs 100 gadu jubileju. Tā kā vienā reizē skolā daudzos tās absolventus vienkopus uzņemt nav iespējams, līdz zīmīgajai gadskārtai katru gadu Muzeju nakts ietvaros aicināsim ģimnāzijas telpās tikties tos, kas skolu absolvējuši pirms „pusapaļajiem” un „apaļajiem” 5, 10, 15 ... 50 ... 75 gadiem (absolventiem lūgums reģistrēties elektroniskajā pieteikuma formā).
2017.gada Muzeju nakts programmu RVVĢ skatīt šeit.
Vārds:

Uzvārds:

Kurā gadā Tu absolvēji:
Abs.uzvārds (ja atšķiras):

Tālrunis:
+371
E-pasts:

Atļaut redzēt vardu un uzvārdu Tava gada absolventiem
Atļaut redzēt kontaktinformāciju Tava gada absolventiem (iekļauj arī vārdu un uzvārdu)
Gribu, lai mani e-pastā informē par absolventiem, kuri reģistrējas kā mana gada absolventi
Drošības kods:

Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

Sveicam

Vārda diena: Bārbala, Līksma

Statistika

Seko mums

Jaunumi

Turam īkšķus par mūsējiem!

Šogad Latvenergo koncerna erudīcijas konkursam „Fizmix Eksperiments” , kurā piedalās 8. un 9. klašu skolēni, reģistrējušās 212 komandas no 170 pamatskolām. Vissīvākā konkurence ir Rīgas reģionā, Latgalē, Zemgalē un Rīgas pilsētā, kur startē lielākais dalībnieku skaits.

Fizikas erudīcijas konkurss notiek jau 22. gadu pēc kārtas, piedaloties tajā jaunieši apgūst fiziku, meklējot atbildes dažāda veida un sarežģītības pakāpes uzdevumiem.

28.aprīlī notiks Rīgas fināls, kur 10 labāko komandu vidū ir arī mūsu Foršie katjoni skolotāja Rolanda Granta vadībā. Vēlam veiksmi Jēkabam Janovskim, Luīzei Kokarei, Robertai Gintai Leišavniecei, Monai Kuzņecovai un Madarai Kļavei!

Ievietoja: I. Riekstiņa 2017-04-25 12:51:35Turpināt lasīt »

Mums teicami panākumi valsts ZPD

Svētdien noslēdzās Latvijas 41.skolēnu zinātniskā konference, kurai tika izvirzīti labākie darbi no visas valsts - 556 skolēni no 129 vispārējās izglītības iestādēm prezentēja zinātniski - pētnieciskos darbus 23 sekcijās. Rīgu šajā konferencē pārstāvēja 11 mūsu skolas skolēni, no kuriem 3 ieguva godalgotas vietas.

Sveicam

  • Rūdolfu Kalniņu un darba vadītāju Jāni Puriņu ar iegūto 1.pakāpi Informātikas sekcijā;
  • Jurģi Funtu un darba vadītāju Ģirtu Paeglīti ar iegūto 2.pakāpi Bioloģijas sekcijā;
  • Emīlu Siliņu un darba vadītāju Māri Zvaigzni ar iegūto 2.pakāpi Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā.

Ievietoja: M. Purviņš 2017-04-24 20:17:14Turpināt lasīt »

RVVĢ teritorija kļūs vēl krāšņāka

Priecājamies, ka Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas teritorija kļūs vēl sakoptāka un krāšņāka!

Ar ģimnāzijas vides izglītības pulciņa vadītāja Jāņa Haļzova atbalstu izveidotais projekta pieteikums „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošanas” konkursam guvis atbalstu: Rīgas domes  Izglītības,  kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvalde apstiprinājusi iesniegtoģimnāzijas teritorijas apzaļumošanas projektu.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt izglītības iestāžu līdzdalību savu teritoriju apzaļumošanā Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu ietvaros. Projekts veicina izglītības iestāžu līdzdalību un piederības sajūtu Latvijas valstij un plānotās aktivitātes sekmē izglītības iestādes padomes, vecāku, pedagogu un izglītojamo pašpārvaldes sadarbību visos vai vairākos  projekta posmos (plānošana, īstenošana, izvērtēšana).

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas apzaļumošana plānota divos posmos:

Projekta pirmais posms:

  1. Dzīvžoga izvietojums ap skolas strūklaku. Skice
  2. Skolas stādījumu mulčēšana un zālāja atjaunošana. Projekta pirmais posms. Skice

Projekta otrais posms:

Skolas ziedu pulksteņa ziedu izkārtojuma kompozīcija jumja zīmē ar skolas logotipu. Skice

Informācija par abu posmu aktivitātēm sekos. Cerēsim uz ģimnāzijas izglītojamo, vecāku un darbinieku praktisku atbalstu un aktīvu līdzdarbošanos!

Ievietoja: M. Purviņš 2017-04-24 19:39:40Turpināt lasīt »

Panākumi vācu valodā

20. aprīlī  Gētes institūtā Rīgā pulcējās skolēni, kas 2016./17. mācību gadā ir uzrādījuši labākos rezultātus Latvijas vācu valodas olimpiādē. Svinīgajā apbalvošanā piedalījās arī trīs mūsu skolas skolēni un viņu skolotājas. Visi trīs skolēni šajā olimpiādē ieguvuši 2. vietu:

Norberts Buzijans (12.c klase)
Katrin Kirch (11.a klase)
Selma Teodora Levrence (11.a klase)

Paldies pedagogiem Montai Deisonei, Karin von Berg un Gundegai Muceniecei par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei!

Vēlam veiksmi Norbertam Buzijanam un Selmai Teodorai Levrencei Baltijas valstu vācu valodas olimpiādē!

Ievietoja: M. Purviņš 2017-04-21 17:19:08Turpināt lasīt »

Skolā lepojas

Apsveicam 10.a klases skolnieci Evelīnu Ozolu ar panākumiem, iegūstot 3.pakāpes diplomu Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "Toņi un pustoņi" 1.kārtā!

Ievietoja: M. Purviņš 2017-04-19 09:31:42Turpināt lasīt »

Blankenburgam 130

7.aprīlī, dienā, kad arhitektam Indriķim Blankenburgam svinējām 130. jubileju, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā notika viņa radošajam mūžam veltīta konference  „Latvijas izcilo personību dzīves un darbības pētniecības zinātniskie, pedagoģiskie un metodoloģiskie aspekti: arhitektam Indriķim Blankenburgam – 130”. Ar gandarījumu jāsaka, ka konference bija ne tikai pārstiedzoši labi apmeklēta, bet arī izcili saturīga, tādējādi apstiprinot mūsu pārliecību, ka sagatavošanas posmā izvirzītais mērķis un uzdevumi tika sasniegti.

 Vislielākā pateicība, protams, pienākas konferences referentiem Dr.habil.arch., profesoram J. Krastiņam (RTU/ICOMOS Latvia), Dr.arch. A. Eniņai (RTU), Dr.paed. A. Zigmundei (RTU),  Mag.art. I. Martinsonei (Arhitektūras muzejs),  Mag.hist. I. Zvirgzdiņam (Madonas muzejs), J. Laicānam (Viļakas Valsts ģimnāzija) un J. Haļzovam (RVVĢ). Viņiem izdevās būtiski paplašināt mūsu zināšanas un izpratni par izcilā arhitekta biogrāfiju un ieguldījumu Latvijas arhitektūras attīstībā. Lūk, ievērojamākie ieguvumi:

A.Zigmundei un I.Martinsonei izdevies atklāt līdz šim nezināmus faktus par I.Blankenburga kā personības izaugsmi, viņa pārsteidzoši produktīvo darbību 20.gadsimta 20. – 30.gados un traģiskajiem notikumiem 1944. gada oktobrī.

J.Krastiņa, A.Eniņas un I.Zvirgzdiņa veiktās pētniecības rezultātā varam nosaukt jau vismaz 40 Latvijas skolu ēkas, kuras ir projektējis I.Blankenburgs.

Pateicoties ģimnāzijas ilggadējās direktores Sandras Sīles meklējumiem arhīvā, mūsu rīcībā ir 1930.gadā ar I.Blankenburga roku parakstītās Rīgas 2.Valsts ģimnāzijas projekta skices.

Izveidota kvalitatīva I.Blankenburgam veltīta izstāde, kura pēc papildinājumiem un labojumiem būtu izmantojama arī citos ar ģimnāzijas vēsturi saistītos pasākumos.

Visbeidzot, tiek plānoti nākotnes sadarbības projekti starp t.s. I.Blankenburga skolām. Balstoties uz bagāto faktisko materiālu un vērtīgajām atziņām, noteikti sagaidāmas gan zinātniskas, gan populārzinātniskas publikācijas.

Liels paldies visiem RVVĢ pedagogiem, administrācijai, tehniskajam personālam un, protams, 11.a klases audzēkņiem par nesavtīgu atbalstu konferences sagatavošanā un aktīvu līdzdalību tās norisē!

Foto: I.Blankenburga atdusas vieta II Meža kapos          

Māris Zvaigzne
RVVĢ Vēstures un sociālo zinību metodiskās komisijas vadītājs

Ievietoja: M. Purviņš 2017-04-19 09:23:56Turpināt lasīt »

Teātra svētki

Pirmssvētku noskaņās 13.aprīlī skolā aizritēja tradicionālie Teātra svētki 10.-11.klašu skolēniem.Gandrīz trīs stundu garumā zālē varēja vērot ainas no Leldes Stumbres (dramaturģe ir mūsu skolas absolvente un šogad atzīmē nozīmīgu dzīves jubileju)lugām .

Ieeja zālē atgādināja īsta teātra vestibilu, jo sanākušo skatītāju uzmanību piesaistīja krāsainās afišas un pārdomātās izrāžu programmiņas (šajā kategorijā galveno balvu saņēma 11.d klase!).

10 interesantos uzvedumos skolēni centās parādīt savu daudzpusīgo talantu izpausmes, sacenšoties arī par Atbalsta fonda gādātajām balvām, kuru ieguvējus noteica kompetenta žūrija: Vecāku padomes priekšsēdētāja E.Streļča, skolas teātra studijas vadītāja E.Lakševica, vizuālās mākslas skolotāja D.Kaijaka, topošā aktrise U.Eglīte, absolvente A.Cīrule, 12.kl.audzēknis G.Gailītis.

15 minūšu izrādi izveidot kā vienotu veselumu un tajā iesaistīt pēc iespējas daudz klasesbiedru ir patiešām liels izaicinājums. Tāpēc talkā tika ņemti dažādi paņēmieni –gan vairāku aktieru apvienojums vienā tēlā, gan paralēlās ainas, gan interesanti izdomāti masu skati un kustīgas scenogrāfijas elementi. Ik pa brīdim uzdzirkstīja pa kādam individuālajam talantam kādā raksturlomā.

Pārliecinājāmies, ka mūsu skolā ir daudz talantīgu un radošu audzēkņu un šāda klases sadarbības un izpausmes forma ik pa laikam ir ļoti nepieciešama.

Un tā -  šā gada laureāti ir:

individuāli
Valters Narbuts (11.b),
Marta Fabrika (10.b),
Anna Nellija Matisone (11.d),
Anna Kudrjavceva (10.d)

klase – 11.a par iestudējumu „Paradīzes iela”.

Visi laureāti balvā saņēma biļetes uz teātra izrādēm.

Žūrijas speciālo balvu saņēma 10.a klase par izrādi „Liels, spoži sarkans autobuss”.

Milzīgs paldies visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu un skolotājiem, administrācijai , Atbalsta Fondam par atbalstu šo svētku tapšanā!

Lugu autores novēlējums -  lai notiekošais pašiem dalībniekiem un skatītājiem sagādā prieku - patiešām piepildījās!

Programma

Latviešu valodas un literatūras metodiskā komisija

Ievietoja: J. Puriņš 2017-04-18 17:27:13Turpināt lasīt »

Seko mums