Muzeju nakts un LAIKA RATS

20.maijā LAIKA RATS jeb absolventu tikšanās.

2021. gadā mūsu skola svinēs 100 gadu jubileju. Tā kā vienā reizē skolā daudzos tās absolventus vienkopus uzņemt nav iespējams, līdz zīmīgajai gadskārtai katru gadu Muzeju nakts ietvaros aicināsim ģimnāzijas telpās tikties tos, kas skolu absolvējuši pirms „pusapaļajiem” un „apaļajiem” 5, 10, 15 ... 50 ... 75 gadiem (absolventiem lūgums reģistrēties elektroniskajā pieteikuma formā).
2017.gada Muzeju nakts programmu RVVĢ skatīt šeit.
Vārds:

Uzvārds:

Kurā gadā Tu absolvēji:
Abs.uzvārds (ja atšķiras):

Tālrunis:
+371
E-pasts:

Atļaut redzēt vardu un uzvārdu Tava gada absolventiem
Atļaut redzēt kontaktinformāciju Tava gada absolventiem (iekļauj arī vārdu un uzvārdu)
Gribu, lai mani e-pastā informē par absolventiem, kuri reģistrējas kā mana gada absolventi
Drošības kods:

Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

Sveicam

Vārda diena: Bārbala, Līksma

Statistika

Seko mums

Uzņemšana

Uzņemšanas noteikumi 2017./2018. m.g.:

Jaunu klašu uzņemšana un komplektācija notiek 7. un 10. klasēs. Ģimnāzijā 8., 9., 11. un 12. klasēs skolēnus uzņem brīvajās vietās.

Ģimnāzijā konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, ja ir nokārtots iestājeksāmens un tajā iegūts vērtējums, ne mazāks par 55% no maksimālā punktu skaita, kā arī liecībā vai apliecībā par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstā gada un valsts pārbaudes darbu sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk

Pamatizglītības 2. posms (7.-9.klase)

  • izglītības programmā (kods 23011111, padziļināti vācu valoda) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu vācu valodā 
  • izglītības programmā (kods 23011111, padziļināti angļu valoda) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu angļu valodā.

Konkursa kritērijs ir punktu summa, ko veido iestājeksāmena rezultāts un gada vērtējums latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, pirmajā un otrajā svešvalodā, kur 1 balle atbilst 1 punktam.

 

Vispārējā vidējā izglītība (10.-12. klase)

  • vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, padziļināti svešvaloda) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu atbilstoši izvēlētajai pirmajai svešvalodai, vācu vai angļu valodā.
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, matemātika) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu matemātikā.
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, dabaszinības) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu dabaszinībās (fizika, ķīmija, bioloģija).

Konkursa kritērijs ir punktu summa, ko veido iestājeksāmena rezultāts un gada vērtējums latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, Latvijas vēsturē, pasaules vēsturē, pirmajā un otrajā svešvalodā, kur 1 balle atbilst 1 punktam.

Elektroniska pieteikšanās iestājeksāmeniem - skolas mājas lapā no 15.maija.

Pārejas noteikumi:  2017./2018.mācību gada 7. klašu pretendentiem, kuri piedalījušies Ģimnāzijas atklātajā valodu konkursā 6.klasēm, un 10. klašu pretendentiem, kuri piedalījušies Ģimnāzijas atklātajā valodu konkursā 9.klasēm, ir tiesības pielīdzināt konkursa rezultātus iestājeksāmena rezultātiem vai kārtot iestājeksāmenu. Uzņemšanas komisija ņem vērā augstāko no abiem rezultātiem.

 

Dokumentu iesniegšanas un iestājpārbaudījumu norises laiki 2017./2018. m.g.:

7. klasēm un uz brīvajām vietām ģimnāzijā (8., 9., 11., 12. klase) - liecību iesniegšana konkursam 31. maijā un 1.jūnijā (vecāku klātbūtne nav nepieciešama), iestājeksāmeni 1. jūnijā (angļu valoda plkst. 12.00, vācu valoda plkst. 14.00). Tiem, kas izturējuši konkursu - dokumentu iesniegšana 5. jūnijā (obligāta viena vecāka klātbūtne).

10.klasēm - apliecību par pamatizglītību iesniegšana konkursam 12.jūnijā (vecāku klātbūtne nav nepieciešama), iestājeksāmeni 13. jūnijā ((angļu valoda plkst. 10.00, matemātika plkst. 12.30) un 14. jūnijā (vācu valoda plkst. 10.00, dabaszinības 12.30). Tiem, kas izturējuši konkursu - dokumentu iesniegšana 15. un 16. jūnijā (obligāta viena vecāka klātbūtne).

 

Uzņemšanas noteikumi (dokuments)

 

Iestājeksāmenu programmas tiks publicētas līdz 28.aprīlim


 

Tālrunis informācijai: 67612480, 67611146

Informācija klātienē - Muzeju nakts ietvaros 20. maijā, laikā no 16 līdz 17

http://www.rvvg.lv/files/dati/2016_2017/II_sem/MUZEJU_NAKTS_Programma_RVVG.pdf

 


Vecāki un izglītojamie savlaicīgi var iepazīties ar stundu skaita sadalījumu pa programmām (2016./2017. m.g.):


Atjaunināja: Inga Riekstiņa 2017-04-13 12:20:07 Komentāri »

Seko mums