×
Izmantojot rvvg.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu sīkdatņu politiku.
Uzzināt vairāk | Atslēgt sīkdatņu izmantošanu pārlūkā

Aktuāli


Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

Sveicam

Vārda diena: Astra, Astrīda

Statistika

Seko mums

Uzņemšana

 

Uzņemšanas noteikumi 2018./2019. m.g.

Pieteikšanās izvēlētajai programmai no 2018. gada 14. maija līdz 29. maijam (7.klases) vai 14.jūnijam (10.klases) elektroniski skolas mājas lapā http://www.rvvg.lv/uznemsana/


Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā visās klasēs konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, ja ir nokārtots iestājpārbaudījums un tajā iegūtais vērtējums ir ne mazāks par 50% no maksimālā punktu skaita katrā no tā daļām.

Jaunu klašu komplektācija notiek 7. un 10.klasē, ģimnāzijas 8., 9., 11., un 12. klasēs skolēnus uzņem brīvajās vietās, saskaņojot iepriekš apgūto programmu atbilstību ģimnāzijas piedāvātajām.

 

Brīvo vietu skaits klasēs/programmās tiks precizēts un publicēts uz 21.maiju.

2018.gada 20.martā 8. un 9. klasēs 2018./2019.m.g. brīvu vietu nav.

 

 

Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) izglītības programma (ar padziļinātu vācu vai angļu valodas apguvi)

  • izglītojamie kārto vienu kombinētu iestājpārbaudījumu, kura pirmā daļa satur pamatizglītības satura jautājumus matemātikā, dabaszinībās, Latvijas vēsturē, otrā daļa atbilst izvēlētajai pirmajai svešvalodai.

Vispārējās vidējās izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības programmās izglītojamie kārto vienu kombinētu iestājpārbaudījumu, kura pirmā daļa satur pamatizglītības satura jautājumus Latvijas vēsturē, matemātikā, dabaszinībās, otrā daļa atbilst izvēlētajai programmai:

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, svešvaloda) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu atbilstoši izvēlētajai pirmajai svešvalodai, vācu vai angļu valodā.
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, matemātika) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu matemātikā.
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, dabaszinības) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu dabaszinībās (ķīmija, bioloģija).

 

Pieteikšanās izvēlētajai programmai no 2018. gada 14. maija līdz 29. maijam (7.klases) vai 14.jūnijam (10.klases) elektroniski skolas mājas lapā http://www.rvvg.lv

 

Iestājeksāmeni ģimnāzijā:

  • 7. klase – 1. jūnijā

10.00 – 11.00 Iestājpārbaudījuma 1. daļa (visiem)

11.30 – 12.15 Iestājpārbaudījuma 2. daļa (tikai tiem, kas pretendē uz vācu programmu)

12.30 – 13.15 Iestājpārbaudījuma 2. daļa (tikai tiem, kas pretendē uz angļu programmu)

  • 10. klase – 18.jūnijā

10.00 – 11.30 Iestājpārbaudījuma 1. daļa (visiem)

12.00 – 12.45 Iestājpārbaudījuma 2. daļa (tikai tiem, kas pretendē uz vācu programmu)

13.00 – 13.45 Iestājpārbaudījuma 2. daļa (tikai tiem, kas pretendē uz angļu programmu)

14.00 – 14.45 Iestājpārbaudījuma 2. daļa (tikai tiem, kas pretendē uz dabaszinību programmu)

15.00 – 15.45 Iestājpārbaudījuma 2. daļa (tikai tiem, kas pretendē uz matemātikas programmu)

  • Citas klases – 1. jūnijā

11.30 – 13.15 Iestājpārbaudījums

 

 

Rezultātu paziņošana un dokumentu iesniegšana:

7.klase: Rezultātu paziņošana līdz 4.jūnija plkst. 12.00, dokumentu iesniegšana 4.jūnijā no plkst. 14.00 līdz 19.00 un 5. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 14.00. (Nepieciešamie dokumenti - vecāu iesniegums, liecība ar ierakstu par pārcelšanu 7.klasē)

10.klase: Rezultātu paziņošana līdz 19.jūnija plkst. 12.00, dokumentu iesniegšana 19.jūnijā no plkst. 14.00 līdz 19.00 un 20. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 14.00. (Nepieciešamie dokumenti - vecāku iesniegums, apliecība par pamatizglītību, medicīnas dokumenti, ja ir - personas lieta)

Citas klases: Rezultātu paziņošana līdz 4.jūnija plkst. 12.00, dokumentu iesniegšana 4.jūnijā no plkst. 14.00 līdz 19.00 un 5. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 14.00. (Nepieciešamie dokumenti - vecāku iesniegums (nepilngadīgajiem), liecība par iepriekšējo klasi ar ierakstu par pārcelšanu nākamajā klasē, medicīnas dokumenti, ja ir - personas lieta)

 


 

Tālrunis informācijai: 67612480, 67611146

 


 Eksāmenu programmas

7.klase - 1. daļa (visiem)

7.klase - 2. daļa, angļu valodas programma

7.klase - 2. daļa,  vācu valodas programma

 

10.klase - 1. daļa (visiem)

10.klase - 2. daļa, angļu valodas programma

10.klase - 2. daļa,  vācu valodas programma

10.klase - 2. daļa,  dabaszinību programma

10.klase - 2. daļa, matemātikas programma


Stundu skaita sadalījums pa programmām:

Vidusskolā papildus ir iespējams apgūt latīņu valodu. Nodarbības notiek pirms/pēc mācību stundām.

No 2017./2018.m.g. vidusskolā papildus iespējams apgūt filozofiju. Nodarbības notiek pirms/pēc mācību stundām.


Izvēles priekšmeti (satura apraksts)


Atjaunināja: Inga Riekstiņa 2018-06-04 10:55:02 Komentāri »

Seko mums