Aktuāli


Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

Sveicam

Vārda diena: Dins, Dina, Diāna

Statistika

Seko mums

Uzņemšana

 

Uzņemšanas noteikumi 2018./2019. m.g.


Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā visās klasēs konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, ja ir nokārtots iestājpārbaudījums un tajā iegūtais vērtējums ir ne mazāks par 50% no maksimālā punktu skaita katrā no tā daļām.

Jaunu klašu komplektācija notiek 7. un 10.klasē, ģimnāzijas 8., 9., 11., un 12. klasēs skolēnus uzņem brīvajās vietās, saskaņojot iepriekš apgūto programmu atbilstību ģimnāzijas piedāvātajām.

2018.gada 23.februārī 8. un 9. klasēs 2018./2019.m.g. brīvu vietu nav.

Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) izglītības programma (ar padziļinātu vācu vai angļu valodas apguvi)

  • izglītojamie kārto vienu kombinētu iestājpārbaudījumu, kura pirmā daļa satur pamatizglītības satura jautājumus matemātikā, dabaszinībās, Latvijas vēsturē, otrā daļa atbilst izvēlētajai pirmajai svešvalodai.

Vispārējās vidējās izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības programmās izglītojamie kārto vienu kombinētu iestājpārbaudījumu, kura pirmā daļa satur pamatizglītības satura jautājumus Latvijas vēsturē, matemātikā, dabaszinībās, otrā daļa atbilst izvēlētajai programmai:

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, svešvaloda) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu atbilstoši izvēlētajai pirmajai svešvalodai, vācu vai angļu valodā.
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, matemātika) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu matemātikā.
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, dabaszinības) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu dabaszinībās (ķīmija, bioloģija).

Pieteikšanās izvēlētajai programmai no 2018. gada 14. maija līdz 29. maijam (7.klases) vai 14.jūnijam (10.klases) elektroniski skolas mājas lapā http://www.rvvg.lv

Iestājeksāmeni ģimnāzijā:

  • 7. klase – 1. jūnijā
  • 10. klase – 18.jūnijā

 

Eksāmenu norises laiki un eksāmenu programmas tiks publicētas līdz 20.martam.

 


 

Tālrunis informācijai: 67612480, 67611146

 


 Eksāmenu programmas (tiks publicētas līdz 20.martam)


Stundu skaita sadalījums pa programmām:

Vidusskolā papildus ir iespējams apgūt latīņu valodu. Nodarbības notiek pirms/pēc mācību stundām.

No 2017./2018.m.g. vidusskolā papildus iespējams apgūt filozofiju. Nodarbības notiek pirms/pēc mācību stundām.


Izvēles priekšmeti (satura apraksts)


Atjaunināja: Inga Riekstiņa 2018-02-23 12:02:44 Komentāri »

Seko mums