Aktuāli


Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

Sveicam

Vārda diena: Rodrigo, Rauls

Statistika

Seko mums

Uzņemšana

Elektroniska reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem - skolas mājas lapā

no 15. maija līdz 30. maijam (7., 8., 9., 11., 12. klases) vai 9. jūnijam (10.klases)

 

Uzņemšanas noteikumi 2017./2018. m.g.:

Jaunu klašu uzņemšana un komplektācija notiek 7. un 10. klasēs. Ģimnāzijā 8., 9., 11. un 12. klasēs skolēnus uzņem brīvajās vietās.

Ģimnāzijā konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, ja ir nokārtots iestājeksāmens un tajā iegūts vērtējums, ne mazāks par 55% no maksimālā punktu skaita, kā arī liecībā vai apliecībā par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstā gada un valsts pārbaudes darbu sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk.

Pamatizglītības 2. posms (7.-9.klase)- uzņem 3 klases uz 7. klasi un uz brīvajām vietām 8., 9. klasē

  • izglītības programmā (kods 23011111, padziļināti vācu valoda) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu vācu valodā 
  • izglītības programmā (kods 23011111, padziļināti angļu valoda) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu angļu valodā.

Konkursa kritērijs ir punktu summa, ko veido iestājeksāmena rezultāts un gada vērtējums latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, pirmajā un otrajā svešvalodā, kur 1 balle/procents atbilst 1 punktam.

 

Vispārējā vidējā izglītība (10.-12. klase) - uzņem 5 klases uz 10. klasi un uz brīvajām vietām 11., 12. klasē

  • vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, padziļināti svešvaloda) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu atbilstoši izvēlētajai pirmajai svešvalodai, vācu vai angļu valodā.
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, matemātika) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu matemātikā.
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, dabaszinības) izglītojamie kārto iestājpārbaudījumu dabaszinībās (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija).

Konkursa kritērijs ir punktu summa, ko veido iestājeksāmena rezultāts un gada vērtējums latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, Latvijas vēsturē, pasaules vēsturē, pirmajā un otrajā svešvalodā, kur 1 balle/procents atbilst 1 punktam.

Elektroniska pieteikšanās iestājeksāmeniem - skolas mājas lapā no 15.maija.

Pārejas noteikumi:  2017./2018.mācību gada 7. klašu pretendentiem, kuri piedalījušies Ģimnāzijas atklātajā valodu konkursā 6.klasēm, un 10. klašu pretendentiem, kuri piedalījušies Ģimnāzijas atklātajā valodu konkursā 9.klasēm, ir tiesības pielīdzināt konkursa rezultātus iestājeksāmena rezultātiem vai kārtot iestājeksāmenu. Uzņemšanas komisija ņem vērā augstāko no abiem rezultātiem.

 

Dokumentu iesniegšanas un iestājpārbaudījumu norises laiki 2017./2018. m.g.:

Elektroniska reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem - no 15. maija līdz 30. maijam (7., 8., 9., 11., 12. klases) vai 9. jūnijam (10.klases)

7. klasēm un uz brīvajām vietām ģimnāzijā (8., 9., 11., 12. klase) - liecību iesniegšana konkursam 31. maijā ( no plkst. 14 līdz 17.00) vai 1.jūnijā (no plkst 8.30 līdz 11.00), vecāku klātbūtne nav nepieciešama.

Iestājeksāmeni 1. jūnijā (7.klasēm: angļu valoda plkst. 12.00, vācu valoda plkst. 14.00, pārējām klasēm: plkst. 12.00 profilpriekšmets).

Rezultātu paziņošana līdz 2. jūnija plkst. 14.00. Plānotas trīs 7.klases.

Tiem, kas izturējuši konkursu - dokumentu iesniegšana 5. jūnijā (no plkst 8.00 - 19.00, obligāta viena vecāka klātbūtne).

10.klasēm - apliecību par pamatizglītību iesniegšana konkursam 12.jūnijā (no plkst. 9.00 līdz 16.00, vecāku klātbūtne nav nepieciešama).

Iestājeksāmeni 13. jūnijā (angļu valoda plkst. 10.00, matemātika plkst. 12.30) un 14. jūnijā (vācu valoda plkst. 10.00, dabaszinības 12.30).

Rezultātu paziņošana līdz 15. jūnija plkst. 12.00. Plānotas piecas 10. klases.

Tiem, kas izturējuši konkursu - dokumentu iesniegšana 15.jūnijā (no plkst. 14.00 līdz 19.00) un 16. jūnijā (no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00), obligāta viena vecāka klātbūtne.

 

Uzņemšanas noteikumi (dokuments)


 

Tālrunis informācijai: 67612480, 67611146

Informācija klātienē - Muzeju nakts ietvaros 20. maijā, laikā no 16 līdz 17

http://www.rvvg.lv/files/dati/2016_2017/II_sem/MUZEJU_NAKTS_Programma_RVVG.pdf

 


Iestājpārbaudījumu programmas (tiem, kas uzsāk mācības RVVĢ 2017./2018. m.g.):

7.klase, vācu valoda

7.klase, angļu valoda

10.klase, vācu valoda

10.klase, angļu valoda

10.klase matemātika

10.klase, dabaszinības


Stundu skaita sadalījums pa programmām:

Vidusskolā papildus ir iespējams apgūt latīņu valodu. No 2017./2018. m.g. - arī sengrieķu valodu. Šīs nodarbības notiek pirms/pēc mācību stundām.

No 2017./2018.m.g. vidusskolā papildus iespējams apgūt filozofiju. Nodarbības notiek pirms/pēc mācību stundām.


Izvēles priekšmeti (satura apraksts)


Atjaunināja: Inga Riekstiņa 2017-06-11 15:58:10 Komentāri »

Seko mums