Aktuāli


Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

Sveicam

Vārda diena: Annemarija, Alma

Statistika

Seko mums

ZPD sasniegumi

2016./2017.m.g.

Latvijas 41. skolēnu zinātniskajai konferencei tika izvirzīti labākie darbi no visas valsts - 556 skolēni no 129 vispārējās izglītības iestādēm prezentēja zinātniski - pētnieciskos darbus 23 sekcijās. Rīgu šajā konferencē pārstāvēja 11 mūsu skolas skolēni, no kuriem 3 ieguva godalgotas vietas.

Sveicam

 • Rūdolfu Kalniņu un darba vadītāju Jāni Puriņu ar iegūto 1.pakāpi Informātikas sekcijā;
 • Jurģi Funtu un darba vadītāju Ģirtu Paeglīti ar iegūto 2.pakāpi Bioloģijas sekcijā;
 • Emīlu Siliņu un darba vadītāju Māri Zvaigzni ar iegūto 2.pakāpi Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā.

 11.a klases skolēns Rūdolfs Kalniņš ir uzaicināts pārstāvēt Latviju starptautiskā jauno zinātnieku forumā Brazīlijā (ESI - Expo-Sciences International 2017), kurā piedalīsies gudrākie jaunieši no vairāk kā 80 pasaules valstīm.


2015./2016.m.g.

2016. gada 22. un 23. aprīlī norisinājās Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference.

Lepojamies ar Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēniem, kuri izcīnīja divas pirmās un vienu trešo pakāpi!

Sveicam

 • Asantu Agni Miesnieci un viņas darba vadītāju, skolotāju Santu Zībergu ar iegūto 1. pakāpi Pedagoģijas sekcijā;
 • Lailu Troici un viņas darba vadītāju, skolas psiholoģi Anitu Skrindu ar iegūto 1. pakāpi Psiholoģijas sekcijā;
 • Rūdolfu Tomu Mežuli un viņa darba vadītāju, skolotāju Inu Baumani ar iegūto 3. pakāpi Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā;
 • Paulu Urtāni un viņas darba vadītāju, skolotāju Eritu Maurīti ar iegūto atzinību ķīmijas sekcijā.

2014./2015. mācību gads

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija uz skolēnu zinātniski pētniecisko darbu Rīgas konferenci izvirzīja 15 darbus, no kuriem aizstāvēšanai tika uzaicināti 13 darbu autori. Visi 13 skolēni Rīgas pilsētā ieguva godalgotas vietas:

 • Ansis Gusts Rasa, Nils Edgars Briedis, Samanta Lidere un Jānis Haļzovs Rīgas lasījumos ieguva 1.vietu;
 • Annija Klimavičiusa, Elma Eižēnija Pētersone, Patrīcija Helēna Dzērve un Una Valaine – 2.vietu;
 • Edvards Alberts, Laura Gribuste, Samanta Rapša un Sandis Rainskis – 3.vietu;
 • Didzis Mārtiņš Sabaitis – atzinību.

11 no šiem skolēniem tika dota iespēja pārstāvēt Rīgas pilsētu valsts konferencē, 9 no viņiem tika uzaicināti uz lasījumiem, kā rezultātā 4 skolēni ieguva godalgotas vietas:

 • Samanta Lidere 1.vietu Tieslietu sekcijā (darba vadītājs Ģirts Paeglītis),
 • Nils Edgars Briedis 1.vietu Veselības zinātnes sekcijā (darba vadītāja Inga Nagle),
 • Annija Klimavičiusa 2. vietu Psiholoģijas sekcijā (darba vadītāja Anita Skrinda),
 • Ansis Gusts Rasa 3. vietu Politoloģijas sekcijā (darba vadītājs Ģirts Paeglītis). 

2013./2014. mācību gads

Panākumi Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniskajā konferencē!

1.vieta2.vieta3.vietaAtzinība
11.d - J.Haļzovs
11.d - A.M.Klausītāja
11.a - M.Ošiņš
11.a - M.Starka
12.d - A.Spīgule
11.c - L.Skulme
11.c - Ie.Spīgule
11.c - Ie.Bogane
11.c - L.Valkovska
11.d - E.Jurovskis
11.d - E.Petunova
11.a - A.Kaņepa
11.c - E.Medjāne
11.a - S.Špakovska
11.c - E.Uškāne

Paldies darbu vadītājiem – Z.Bruņeniecei, K.Krūmai, E.Maurītei, G.Muceniecei, B.Siliniecei, A.Skrindai, L.Strazdiņai, A.Zeilei, M.Zvaigznem

Paldies sekciju komisiju vadītājiem – B.Siliniecei, E.Maurītei, M.Zvaigznem

Veiksmi un izdošanos Latvijas 38. skolēnu zinātniskās konferences dalībniekiem!


 

Atjaunināja: Māris Purviņš 2017-05-30 12:00:47 Komentāri »

Seko mums