Lai reģistrētos, ienāc sistēmā ar:
login
Reģistrācija ir beigusies!
Tev jāienāk sistēmā ar vecāka vai skolotāja statusu!
Reģistrācija no 15/03/2018 12:00 līdz 21/03/2018 23:00!
Jūs piesakāties pie: Aizvērt[X]
Persona, kura vēlas tikties ar pedagogu:
piem.: Anna Bērziņa, mamma
Bērna vārds, uzvārds, klase:

Tālrunis saziņai jautājumu gadījumā:
+371
Norādiet jautājumus, kurus vēlaties apspriest (piem.:sekmes, mācību viela): *Aizpildot šo formu, Jūs piekrītat savu personas datu (vārds, uzvārds, tālrunis) apstrādei vecāku dienas dalībnieku reģistrēšanai un informēšanai izmaiņu gadījumā.