Darbu uzsākot

Interaktīvie materiāli izstrādāti skolēnu patstāvīgai mācību vielas apguvei, izmantojot personālos datorus.

Materiālu uzbūve un tehniskais izpildījums nav orientēts lietojumam mācību stundās, izmantojot projekcijas iekārtas.

Materiāli ir izstrādāti lietošanai brīvpieejas vidē ActivInspire (pašlaik ieteicamā versija 1.3 ), izmantojot šīs vides iespējas un funkcionalitāti.

Pilnvērtīga darba nodrošinājumam datorā jābūt instalētai šādai programmatūrai:

ActivInspire_1.3_ENU.exe (Instalāciju varat sākt šeit.)

Adobe Flash spraudnis (Instalāciju varat sākt šeit; nepieciešms interneta pieslēgums).

Videofragmentu vērošanai var būt nepieciešama videoatbalsta kodējumu atsvaidzināšana. (Instalāciju varat sākt šeit; nepieciešms interneta pieslēgums).

Atsevišķiem modeļiem matemātikā nepieciešams Geonext un Javas atbalsts. (Instalāciju varat sākt šeit.)

Sīkāku informāciju par darbu ar interaktīvo materiālu atradīsiet interaktīvā materiāla satura sadaļā "Piezīmes".
Lai sāktu darbu, atgriežieties iepriekšējā logā.

Ja izmantojiet pilno Activinspire versiju, pārlicienieties, ka nav izvēlēts režīms "Design mode". (Izvēlieties "Select" (1. zīm. 1. pozīcija),"Main Menu"(1. zīm. 2. pozīcija) un pārliecinieties, ka izvēlnē "Edit" pirmajā rindā nav "kāsīša".


Ieteikumi ērtākam darbam

Pēc izvēlētā materiāla ielādes vēlams atbrīvoties no liekās informācijas uz ekrāna. Veiciet šādas darbības:
Izvēlieties kursora režīmu "Select" (1. zīm. 1. pozīcija)


Izvēlieties režīmu "Main Menu"(1. zīm. 2. pozīcija), kurā veiciet izmaiņas atbilstoši 2. zīm.
(jāpieliek, vai jānoņem "kāsīši", piemērs 2. zīm. 4. pozīcija)

Izvēlieties režīmu "Roll Up" (1. zīm 3. pozīcija)


Šie iestatījumi saglabājas, beidzot darbu, un nākamreiz vairs nav jāatkārto
1.zīm. 2.zīm.