Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
Login
lv de en ru

Sansiegumi olimpiādē

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas krievu valodas (svešvalodas) 20. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 14.11.2013. lēmumu:

Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
Inārai Babrei - Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, A grupa, 12. klase
Karīnai Stasjukai - Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, B grupa, 12. klase.

Piešķirt 3. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
Maijai Ivļevai - Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, B grupa, 10. klase.

Par veiksmīgu piedalīšanos piešķirt atzinību:
Laurai Ilzei Rodei - Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, A grupa, 10. klase.

Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem:
Gundai Eglītei, Irinai Matvejevai - Rīgas Valsts vācu ģimnāzija