Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
Login
lv de en ru

Ģimnāzijas skolēnu sasniegumi un līderības attīstīšana

12.klases skolēns Rihards Irbe par iegūto 1. pakāpi zinātniskās pētniecības valsts konferencē tika izvēlēts kā Latvijas delegāts forumā Šveicē (Nottwill) ''International Swiss Talent Forum''. Foruma mērķis: rast jaunus risinājumus dažādām resiliences jautājumiem. Gribi uzzināt, ko tas nozīmē? Rihards Irbe zinās pastāstīt, kā arī par personīgajiem ieguvumiem, izstrādājot zinātniskās pētniecības darbu.