Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
Login
lv de en ru

Skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitāte Vācijā

No 4.04. - 20.06. 2022. RVVĢ skolnieces Nikola Elīna Sauja (11.EU) un Aleksandra Neimane (10.VI) mācījās Ksantenes pilsētas ģimnāzijā Erasmus+ skolēnu ilgtermiņa mobilitātes projekta ietvaros. Programmas laikā viņas apguva visus mācību kursus vācu valodā, kas veicināja viņu vācu valodas zināšanu un prasmju attīstīšanu, kā arī piedalījās dažādos projektos un mācību ekskursijās, kas paplašināja viņu redzesloku un pilnveidoja viņu izzinošās, sociālās un komunikācijas kompetences. Tā viennozīmīgi bija jauna un vērtīga pieredze abām Erasmus+ mobilitātes dalībniecēm.

Nikola: Erasmus+ mobilitātes pieredze palīdzēja man uzlabot savas vācu valodas prasmes, kā arī ieraudzīt pasauli no cita skatu punkta, piemēram, apgūstot viesģimenes vērtības, komunicējot ar vācu draugiem un ceļojot. Ļoti bieži devos arī ekskursijās uz citām pilsētām, piemēram, Diseldorfu, Ķelni, Bonnu, Duisburgu u.c.

Man bija ļoti atbalstoši pasniedzēji skolā, kuri veicināja manu valodas prasmju uzlabošanu un palīdzēja iejusties klases kolektīvā. Bez tam guvu iedvesmu un ticību sev, jo viesģimene mani atbalstīja un deva vērtīgus padomus tālāko studiju, sadzīves, ģimenes attiecību un citās jomās. Man bija gods būt vienai no 5 bērniem kārtīgā vācu ģimenē, kura nodarbojas ar lopkopību (fermā ir apmēram 230 govis, 2 ēzeļi, 2 suņi un 3 kaķi). Neaizmirstama bija mana 18 gadu dzimšanas diena, kad visa ģimene pamodās agri no rīta, izdekorēja virtuvi un izcepa man dzimšanas dienas kūku, kuru brokastu laikā visi kopā apēdām.

Aleksandra: Man bija konkrēts mērķis, kāpēc pieteicos mācību mobilitātei uz Vāciju, un proti - sarunāties vāciski ar cilvēkiem, kuriem tā ir dzimtā valoda, saprast viņus, iekļauties viņu ikdienas dzīvē, iepazīt kultūru un iegūt pieredzi, ko nozīmē dzīvot viesģimenē, kā arī pastāstīt par mūsu valsti un valodas iezīmēm. Ksantenē dzīvoju ģimenē, kurā ir mana vecuma meitene, un kopā ar viņu devos uz skolu, iesaistījos mācību procesā, kas sekmēja vācu valodas zināšanu un prasmju attīstību. Esmu piedalījusies arī dažādos projektos un mācību ekskursijās, kas ir paplašinājuši manu redzesloku un attīstījuši manas sociālās un komunikācijas prasmes.

Brīnišķīgi bija tas, ka viesģimene pret mani izturējās kā pret meitu un vienmēr bija ļoti jauka. Viņi pacietīgi atbildēja uz visiem maniem jautājumiem par Vāciju un par vācu valodu.

Man šķiet, ka galvenais šādos projektos ir nepazaudēt sevi šajā visā. Cilvēkiem jābūt tādiem pašiem kā savā valstī – atvērtiem, laipniem un gataviem lūgt palīdzību, ja nepieciešams. Un nav jāizliekas par kādu citu, jo šie cilvēki kļūst par jūsu ģimeni, kaut arī uz laiku.

Nikola un Aleksandra ļoti novērtē viņām sniegto iespēju piedalīties Erasmus+ mobilitatē: Mācības vācu valodā, mācību ekskursijas, ikdiena viesģimenē, komunikācija ar vācu jauniešiem, ceļošana, kultūras iepazīšana – tās ir nezūdošas vērtības, kas vēl vairāk motivē apgūt svešvalodas, kļūt aktīvākiem sociālajā dzīvē un virzīties uz saviem mērķiem.

Pateicoties Erasmus+ mobilitātes programmai, tas ir iespējams! Paldies Erasmus+!

PDF ar bildēm Ksantenē, Vācijā»