Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Marta pēdējā nedēļa

 • 23.03. - 26.03.2010. konferenču zālē grāmatu izstāde „No skolas bibliotēkas fondiem – J.V.Gētes un F.Šillera literārais mantojums
 • 24.03.2010. - RĪGAS PILSĒTAS SKOLĒNU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE - Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras un vēstures (angļu un franču valoda) sekcija - 4.t. - Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras un vēstures (krievu valoda) sekcija - vms.
 • 25.03.2010. - LATVIJAS GĒTES BIEDRĪBAS GĒTES UN ŠILLERA DZEJAS DAIĻRUNAS KONKURSS
  •  7. – 9. klašu grupa - konferenču zālē
  • 10. – 12. klašu grupa - aktu zālē
 • 25.03.2010. - Rajona skolu konkurss „Erudīts 2010” plkst. 13.30 Rīgas 54.vsk. Piedalās - 11.e klases komanda
 • 26.03.2010. - Draudzības koncerts Jelgavas 1. ģimnāzijā - plkst. 18.00 Piedalās - ĀĢ jauniešu koris
 • 27.03.2010. - Informācijas diena Āgenskalna ģimnāzijā - plkst. 11.00 - aktu zālē
 • 31.03.2010. - Starptautiskā Comenius projekta „Veselīgs uzturs industriālā pasaulē” dalībniekiem mācību ekskursija uz LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti un augļu pārstrādes uzņēmumu „Pūre”