Skola2030

Card image cap

Skola 2030 – projekts vispārējās izglītības saturam un pieejai mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Projektu Skola 2030 sāka realizēt 2019. gada 1. septembrī pirmskolā un turpinās tā ieviešanu 2020.gada 1. septembrī 1., 4., 7. un 10. klasē, pēc tam pakāpeniski aptverot visas klases.

Mācību saturā – uzsvars uz padziļinātu izpratni, kopsakarību veidošanu.

Saturs veidots pēctecīgi un saskaņoti no pirmsskolas līdz vidusskolai, domājot par sasniedzamo rezultātu skolēnam un saskaņots ar vienotām lielajām idejām katrā mācību jomā.

Mērķis:
kompleksa prasme, lietpratība, pārnese.

Pamatizglītībā mācību saturs strukturēts septiņās mācību jomās ar šādiem mācību priekšmetiem:

 • valodu (latviešu valoda, svešvalodas, mazākumtautību dzimtā valoda);
 • sociālā un pilsoniskā (sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture, Latvijas un pasaules vēsture);
 • kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, teātra māksla);
 • dabaszinātņu (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija);
 • matemātikas (matemātika);
 • tehnoloģiju (inženierzinības, dizains un tehnoloģijas, datorika);
 • veselības un fiziskās aktivitātes (sports un veselība)

Vidējā izglītībā gaidāmas vislielākās pārmaiņas.

Jaunais vidusskolas modelis paredz:

 • samazinātu mācību priekšmetu skaitu, lai dotu iespēju skolēniem mērķtiecīgi izvēlēties un specializēties izraudzītajos mācību priekšmetos;
 • mācību satura apguvi 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā) un valsts pārbaudījumus atbilstoši mācību satura apguves līmenim. Mācību satura apguve optimālajā līmenī ir pietiekama, lai iestātos augstskolā;
 • satura apguvi kursu veidā – pamata, padziļinātos un specializētos kursos; ir noteikts stundu skaits katram kursam, ko skola var elastīgi plānot ilgākā vai īsākā laika periodā;
 • katra vidusskola piedāvā vairākus padziļināto kursu komplektus (PKK) ar 3 padziļinātajiem kursiem katrā. Skolēni izvēlas sev piemērotus PKK, tas nozīmē, ka būs ievērojami vairāk laika mācīties sev interesējošus priekšmetus;
 • mācību slodze - vidējās izglītības posmā stundu skaits mācību satura apgūšanai paliek nemainīgs – ar 36 stundu maksimālo skolēna slodzi nedēļā jeb 3360 – 3780 mācību stundām trīs gados.

Par vidusskolu (10.-12.kl.)

Skolēni apgūst visas 7 mācību jomas, izvēloties dažādu sasniedzamo rezultātu

Vidējās izglītības pakāpes loma ir iespēja iedziļināties, atbilstoši jaunieša interesēm un nākotnes mērķiem

 1. padziļinot un vispārinot pamatizglītībā apgūto (10./11. klase),
 2. mācoties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā (11./12. klase).

Vidējā izglītībā būs jākārto 3 līdz 5 eksāmeni, kā arī jāizstrādā Projektu darbs, saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Card image cap

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija piedāvā 5 padziļināto kursu komplektus. Izmanto konstruktoru, lai izvēlētos sev piemērotāko!

Papildu informācija vietnē https://www.skola2030.lv/lv

(Izmantoti Skola2030 materiāli)

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.rvvg.lv