Vācu ģimnāzijai 100

A · Ā · B · C · Č · D · E · Ē · F · G · Ģ · H · I · Ī · J · K · Ķ · L · Ļ · M · N · Ņ · O · P · R · S · Š · T · U · Ū · V · Z · Ž
- kliķšķini, lai uzzinātu vairāk par šo skolotāju (darbinieku)
- Vairs nav kopā ar mums, bet mēs joprojām atceramies (klikšķini)
- joprojām mūsējais
Nr. Vārds Uzvārds Informācija
1. Kārlis Ābele
2. Daina Āboliņa
3. Līga Āboltiņa
4. Edgars Ābrams
5. Inese Adamoviča
6. Afanasjeva
7. Lilija Aivars (Ļūļaks)
8. Pēteris Aivars (Ļūļaks)
9. Zaiga Alberte
10. Antje Albrecht
11. Silvija Aleksandroviča
12. Ruta Ālere (Gailīte)
13. Anastasija Alksne (Šļapina)
14. Baiba Alksne (Goldberga)
15. Zenta Alksne (Virza)
16. Fricis Alksnis
17. Inga Aļeiņikova
18. Vjačeslavs Aļeksējevs
19. Evija Ambarova
20. Kārlis Andersons
21. Artūrs Ansons
22. Antra Apine
23. Mirdza Apine
24. Ingrīda Apsīte
25. Austris Apsītis
26. Jānis Arājs
27. Miķelis Arājs
28. Ilze Ārgale
29. Daniel Argüelles González
30. Ligita Arkliņa
31. Guna Aukuma (Kārkliņa)
32. Arsēnijs Aukums
33. Ance Auziņa
34. Aivars Auziņš
35. Ruta Avišāne
36. Inguna Avotiņa
37. Lolita Avotiņa
38. Anatolijs Balašovs
39. Antra Balode (Knāķe)
40. Agate Blumanska-Olupe
41. Asja Bormane (Dambe)
42. Anete Breča
43. Austra Bremze (Riekstiņa)
44. Aira Briede
45. Aina Ruta Britāne (Baltruma)
46. Anna Bukeika
47. Almuth Clever
48. Anita Čaure
49. Adelīna Darbiņa
50. Arnis Dauksts
51. Aivars Dekšenieks
52. Amina Diehl
53. Agnese Dreijere
54. Anita Dūdiņa
55. Ārija Dunde (Dubava)
56. Agris Dzenis
57. Ausma Eglīte
58. Anna Eiguse (Kosminskaja)
59. Anita Eiholca
60. Aigars Einbergs
61. Antonija Ekmane
62. Artūrs Fogelmanis
63. Ausma Gabrusenoka
64. Aleksandrs Gegello
65. Ausma Goldmeistere
66. Astra Golovčika
67. Arta Gončare
68. Agnese Grāvīte
69. Ainārs Grīns
70. Aija Gudzuka
71. Aleksis Gulēns
72. Aleksejs Ivanovs
73. Anita Jansone
74. Anita Jauce
75. Anna Jegorova
76. Anita Jonaste
77. Agris Juškēvics
78. Anna Kaca
79. Anna Kacs
80. Ainārs Kamoliņš
81. Arnolds Karlsons
82. Aleksandrs Kaže
83. Antoņina Kedrova
84. Astra Keisele
85. Aleksandrs Klementjevs
86. Agnese Kļaviņa
87. Aija Kļaviņa (Markova)
88. Aivars Kņevinskis
89. Anda Kokina
90. Andra Konste (Grieze)
91. Aina Kramiņa (Šaško)
92. Aglaida Krasnoslobodceva
93. Anžella Kreismane (Pušinska)
94. Austra Krīgere
95. Anita Krišmane
96. Andris Krūmiņliepa
97. Andris Krupenko
98. Anna Ķuze
99. Alma Lāce
100. Antons Lāčkāja
101. Aina Lapiņa
102. Antoņina Lastovska
103. Andra Lazdāne (Evalde)
104. Astra Liberte
105. Artūrs Līcis
106. Arnis Liepa
107. Andris Liepiņš
108. Anatolijs Livča
109. Astrīda Ližbovska
110. Anita Loska
111. Andra Mahta
112. Anatolijs Maksimovs
113. Aija Markova
114. Aija Masule (Šīrava)
115. Anita Meinarte
116. Arnita Meinerte (Saukāne)
117. Alfons Mekšs
118. Ārija Mihelsone
119. Andris Mikulis
120. Andris Mikulis
121. Aldis Misēvičs
122. Aleksandrs Misins
123. Anita Muitiniece (Brauere)
124. Andrejs Muraško
125. Agnessa Murina
126. Andris Namnieks
127. Ārija Neiburga
128. Agnese Nikāze
129. Andris Nikolajenko
130. Antons Orlovskis
131. Aivars Ošenieks
132. Alma Matilde Ozoliņa (Čukste)
133. Aleksands Ozoliņš
134. Anita Paegle Naumova
135. Emīlija Palkavniece (Auškape)
136. Aleksandra Patrova
137. Ārija Pāvula (Reika)
138. Aina Pētermane (Kārklis)
139. Adline Plerre
140. Anna Pļaviniece
141. Anna Pļavniece
142. Andrejs Priedītis
143. Anita Pukse
144. Anita Pumpure (Deņisova)
145. Artūrs Puravs
146. Aija Purmale
147. Aija Putniņa
148. Andris Puzulis
149. Aīda Rancāne
150. Aleksandrs Rastopčins
151. Aina Raudziņa (Dadzēna)
152. Alvīne Rēce
153. Anita Romanovska
154. Astrīda Rozentāle
155. Anastāsija Rudzīte
156. Arnolds Rūķītis
157. Alda Rundāne
158. Andrejs Salaks
159. Artūrs Salaks
160. Aina Sēkliņa
161. Aleksejs Semrjakovs
162. Anita Skrinda
163. Arta Skuja
164. Anita Slaidiņa
165. Aina Smilga
166. Aija Smilgzieda
167. Andris Sprūds
168. Aīda Stabulniece
169. Anita Strapcāne
170. Antoņina Svilāne
171. Aina Šaško
172. Arnis Šķēle
173. Andris Šnē
174. Agnese Šneidere
175. Agnese Šneidere
176. Anda Šneidere
177. Aija Šrādere
178. Ausma Šusta
179. Aleksejs Taube
180. Anita Timrota
181. Aivars Tipsis
182. Aija Trauberga
183. Aina Uberte
184. Ausma Ulmane
185. Austra Urule
186. Andris Valbis
187. Agita Veidemane
188. Ance Ventiņa-Bļevaite
189. Anda Vīksna
190. Dace Vīksne (Austere)
191. Arnolds Vilks
192. Aina Viļumsone
193. Aina Vinčele
194. Armands Visockis
195. Ausma Zagorska
196. Amālija Zaltāne
197. Andis Zavadskis
198. Aleksandrs Zavjālovs
199. Antra Zeile
200. Armands Zeile
201. Argots Zemītis
202. Aigars Zeņkovs
203. Ansis Ziemelis
204. Anna Zirdziņa
205. Anna Zirne-Blumberga (Zirne)
206. Aina Elita Zumente
207. Aija Zvaigzne
208. Anna Zvaigzne
209. Alfrēds Žagata
© 2024 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, visas tiesības aizsargātas, veidoja Māris.