Vācu ģimnāzijai 100

A · Ā · B · C · Č · D · E · Ē · F · G · Ģ · H · I · Ī · J · K · Ķ · L · Ļ · M · N · Ņ · O · P · R · S · Š · T · U · Ū · V · Z · Ž
- kliķšķini, lai uzzinātu vairāk par šo skolotāju (darbinieku)
- Vairs nav kopā ar mums, bet mēs joprojām atceramies (klikšķini)
- joprojām mūsējais
Nr. Vārds Uzvārds Informācija
1. Līga Āboltiņa
2. Lilija Aivars (Ļūļaks)
3. Ligita Arkliņa
4. Lolita Avotiņa
5. Lija Balašova
6. Līga Bārbale
7. Lothar Christoph Barthel
8. Helēna Bērziņa (Liepiņa)
9. Laura Bērziņa
10. Līga Bitāne
11. Liāna Čakša (Garkalne)
12. Līga Čipena
13. Ligita Druva
14. Ligita Erdmane
15. Lilija Geistarte
16. Rolands Grants (Lisovskis)
17. Lūcija Graudiņa
18. Leontīne Grīnfelde
19. Līga Gulbe (Bernāne)
20. Leo Icigsons
21. Liesma Ieviņa
22. Leontīne Irbe
23. Lidija Jankelāne
24. Lūcija Jaundzeme
25. Lora Jaunīte (Mališeva)
26. Lidija Jeršova
27. Liega Jozefa
28. Lidija Jurkevica
29. Ludmila Kaļiņina (Komarova)
30. Laima Kārkliņa
31. Leonora Kipenkena-Grantiņa
32. Luciāns Kleins
33. Lidija Kļaviņa
34. Laura Kristovska
35. Indra Krūmiņa (Liepiņa)
36. Kaiva Kugrēna (Lapa)
37. Alma Lāce
38. Rita Lāce
39. Kaspars Lācis
40. Antons Lāčkāja
41. Helga Lāčkāja (Žagata)
42. Sandra Lagzdiņa
43. Maija Lagzdone
44. Irēna Laicāne
45. Sanita Lakuča (Pavloviča)
46. Rihards Lakučs
47. Bettina Lampe
48. Ēvalds Landra
49. Jolanta Landsmane
50. Kristaps Langmanis
51. Vija Lapa
52. Aina Lapiņa
53. Raita Lapiņa (Miške)
54. Antoņina Lastovska
55. Sanita Lastovska
56. Selga Laukmane
57. Jānis Lauksargs
58. Gunita Laumane
59. Fridrihs Lazda
60. Andra Lazdāne (Evalde)
61. Kārlis Lazdiņš
62. Inta Lazukina
63. Zigrīda Legzdiņa
64. Fēlikss Legzdiņš
65. Ģirts Legzdiņš
66. Inta Lehmuss
67. Kate Leivere
68. Vladimirs Leja
69. Ludmila Leontjeva
70. Lelde Lepeka
71. Mētra Lepeka (Krūze)
72. Juris Leškovičs
73. Lea Levensone (Fišere-Kāne)
74. Serafima Levitāne
75. Thomas Lewandowski
76. Ginta Libeka
77. Astra Liberte
78. Ilze Līce
79. Zelma Līce (Rabants)
80. Artūrs Līcis
81. Arnis Liepa
82. Daila Liepa
83. Inta Liepiņa
84. Maira Liepiņa
85. Mairita Liepiņa
86. Andris Liepiņš
87. Egīls Liepiņš
88. Fridrihs Liepiņš
89. Ivars Liepiņš
90. Juris Liepiņš
91. Maija Milda Liepiņš
92. Māris Liepiņš
93. Reinis Liepiņš
94. Herberts Linde
95. Helga Lindenberga (Kraukle)
96. Herta Lindenberga
97. Vera Linga
98. Ingura Lipšāne
99. Anatolijs Livča
100. Astrīda Ližbovska
101. Žans Lode
102. Minna Karlīne Lodziņa (Laimiņa)
103. Ilga Lomanovska
104. Anita Loska
105. Sofija Loža
106. Tamāra Ludborža
107. Inese Lude
108. Natālija Ludviga
109. Thomas Ludwig
110. Ludmila Lukaševiča
111. Līga Mākule
112. Ludmila Margēviča (Korejskaja)
113. Ludmila Matjuhina
114. Lolita Mediņa
115. Laila Meldere
116. Leila Mulevanova
117. Lolita Niedre
118. Lelde Novicka
119. Ināra Otto (Lagzdkalne)
120. Linda Ozola
121. Liāna Biruta Pavloviča
122. Leontīne Poča
123. Līze Lote Rīberga
124. Lilita Riekstiņa
125. Lūcija Rudovska
126. Valda Salaka (Līvmane)
127. Larisa Savina
128. Inguna Silakalne (Leite/Vītolniece)
129. Lidija Siliņa
130. Ligita Skunstiņa
131. Ludmila Smarogina
132. Ludmila Smorodina
133. Līvija Strautniece
134. Līga Strazdiņa (Vītola)
135. Lāsma Streiķe
136. Līga Suvorova
137. Ludmila Sverdlova
138. Lidija Šēfere
139. Lidija Široņina
140. Larisa Timofejeva
141. Leonids Vēveris
142. Lauris Videnieks
143. Līva Vollenberga
144. Lourenss Zeikats
145. Laura Zikmane
146. Lolita Zoltnere
147. Lilija Zujeva
148. Larisa Žugaņeca
© 2024 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, visas tiesības aizsargātas, veidoja Māris.