Pieteikšanās mācībām 8., 9., 11. vai 12. klasē Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā

Brīvās vietas 2019./2020.m.g.:

8.klases - brīvu vietu nav

9.klases - brīvu vietu nav

11.klases - padziļināti vācu valoda (programmā apgūst 3 svešvalodas, 3.valodas līmenis atbilst 105 stundu priekšzināšanām),
                    padziļināti angļu valoda (programmā apgūst 3 svešvalodas, 3.valodas līmenis atbilst 105 stundu priekšzināšanām),
                    padziļināti matemātika,
                    padziļināti dabaszinības.

12.klases - padziļināti vācu valoda (programmā apgūst 3 svešvalodas, 3.valodas līmenis atbilst 210 stundu priekšzināšanām),
                    padziļināti angļu valoda (programmā apgūst 3 svešvalodas, 3.valodas līmenis atbilst 210 stundu priekšzināšanām),
                    padziļināti matemātika - brīvu vietu nav,
                    padziļināti dabaszinības - brīvu vietu nav.

Reģistrācija no 20.līdz 31. maijam pa tālr. 67474273 (d.d. plkst. 9.00 – 15.30), norādot izvēlēto klasi un programmu.

Iestājeksāmens 3.jūnijā:
9.30 - 11.00 iestājpārbaudījuma 1. daļa (vispārējo zināšanu tests)
12.15 - 13.00 iestājpārbaudījuma 2.daļa (atbilstoši izvēlētajai programmai)

Ja vasaras periodā parādīsies brīvas vietas, atkārtots konkurss plānots pēc 23. augusta (informācija tiks publicēta skolas mājas lapā pēc 20. augusta)!