Pieteikuma forma konkursam mācībām 7. klasē Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā

Šobrīd mācībām reģistrējušies 241

Skolēna vārds:

Skolēna uzvārds:

Reģistrētāja tālrunis:
+371
Lūdzu atzīmēt izvēli (drīkst izvēlēties vienu vai abus variantus): :
Kārtos iestājpārbaudījumu 3. jūnijā:
1. daļa 9:30
2. daļa vācu valoda 11:00
Kārtos iestājpārbaudījumu 3. jūnijā:
1. daļa 9:30
2. daļa angļu valoda 12:15

Piezīmes(ja tādas ir):

Datu ieguves mērķis: iestājpārbaudījumu procesa nodrošināšana, uzņemšanas komisijas lēmumu sagatavošana.


Esmu informēts un piekrītu, ka RVVĢ datus apstrādās un uzglabās līdz 31.08.2019; pēc tam visi dati tiks dzēsti.

ievadiet:

Reģistrācija 13.05.-30.05.2019.

Informācija: https://www.rvvg.lv/lv/uznemsana