Pieteikuma forma konkursam mācībām 7. klasē Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā

Šobrīd mācībām reģistrējušies 0

Skolēna vārds:

Skolēna uzvārds:

Reģistrētāja tālrunis:
+371
Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma, iestājpārbaudījums atbilstoši primajai svešvalodai - vācu valoda vai angļu valoda.
Lūdzu atzīmēt izvēli (drīkst izvēlēties vienu vai abus variantus): :
Kārtos iestājpārbaudījumu vācu valoda
Kārtos iestājpārbaudījumu angļu valoda
Ja kārto abus iestājpārbaudījumus, lūdzu atzīmēt, kura ir pamatizvēle (otrs paliek rezerves izvēle, ja pamatizvēlē nav izturēts konkurss)
vācu valoda
angļu valoda

Piezīmes(ja tādas ir):

Datu ieguves mērķis: iestājpārbaudījumu procesa nodrošināšana, uzņemšanas komisijas lēmumu sagatavošana.


Esmu informēts un piekrītu, ka RVVĢ datus apstrādās un uzglabās līdz 31.08.20120; pēc tam visi dati tiks dzēsti.

ievadiet:

Reģistrācija 5.05.-27.05.2020

Informācija: https://www.rvvg.lv/lv/uznemsana