Pieteikuma forma konkursam mācībām 10. klasē Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā

Šobrīd mācībām reģistrējušies 0

Skolēna vārds:

Skolēna uzvārds:

Reģistrētāja tālrunis:
+371
Lūdzu atzīmēt izvēli (var atzīmēt 1, 2 vai 3 izvēles):
Kārtos iestājpārbaudījumu 6.jūnijā:
1. daļa 9:30
2. daļa vācu valoda 11.30
Kārtos iestājpārbaudījumu 6.jūnijā:
1. daļa 9:30,
2. daļa angļu valoda 12.30
Kārtos iestājpārbaudījumu 6.jūnijā:
1. daļa 9:30,
2. daļa dabaszinības 13.30
Kārtos iestājpārbaudījumu 6.jūnijā:
1. daļa 9:30,
2. daļa matemātika 14.30

Pretendentiem, kuriem 6.jūnijā paredzēts valsts pārbaudījums krievu/poļu mācībvalodā, ir iespēja kārtot iestājeksāmenu papildtermiņā 10. jūnijā.
Lūdzu reģistrēties esošajā izvēlē, iemeslu un iestājeksāmena datumu norādot piezīmēs.

Piezīmes(ja tādas ir):

Datu ieguves mērķis: iestājpārbaudījumu procesa nodrošināšana, uzņemšanas komisijas lēmumu sagatavošana.


Esmu informēts un piekrītu, ka RVVĢ datus apstrādās un uzglabās līdz 31.08.2019; pēc tam visi dati tiks dzēsti.

ievadiet:

Reģistrācija 13.05.-04.06.2019.

Informācija: https://www.rvvg.lv/lv/uznemsana