Ienakt sistema ar:
login
Lai izvēlētajā gadā pieteiktu ZPD tēmu - jaienāk sistemā ar 11.klases skolēna statusu
Vārds Uzvārds Vietas Jomas Piesaki temu
Ina Baumane 1 brīvas no 4
Helēna Bitāne 1 brīvas no 4
Zaiga Bruņeniece 0 brīvas no 6
Iveta Daude 1 brīvas no 5
Monta Deisone 4 brīvas no 4
Gunda Eglīte 4 brīvas no 4
Anita Eiholca 4 brīvas no 4
Ieva Ērgle 1 brīvas no 4
Inguna Granta 4 brīvas no 4
Rolands Grants 1 brīvas no 4
Aija Gudzuka 3 brīvas no 5
Zane Jakovica 4 brīvas no 4
Anita Jonasta 4 brīvas no 4
Diāna Kaijaka 4 brīvas no 5
Inguna Kalniņa 4 brīvas no 4
Inita Kalteniece 4 brīvas no 4
Indra Keiša 1 brīvas no 4
Inna Kuļeša 4 brīvas no 4
Kārlis Kūriņš 2 brīvas no 5
Māris Liepiņš 2 brīvas no 4
Thomas Ludwig 4 brīvas no 4
Irina Matvejeva 4 brīvas no 4
Erita Maurīte 0 brīvas no 5
Arnita Meinerte 0 brīvas no 4
Ida Meženiece 4 brīvas no 4
Ieva Mezīte 1 brīvas no 4
Gundega Muceniece 4 brīvas no 4
Inga Nagle 1 brīvas no 4
Ģirts Paeglītis 3 brīvas no 4
Jānis Plaudis 4 brīvas no 4
Ieva Pundure 4 brīvas no 4
Jānis Puriņš 0 brīvas no 4
Ieva Randere 4 brīvas no 4
Gunita Reinvalde 4 brīvas no 4
Inga Riekstiņa 4 brīvas no 4
Dace Ruža 4 brīvas no 4
Tatjana Saratova 1 brīvas no 4
Gunita Savrinoviča 2 brīvas no 4
Rūdolfs Šelvahs 2 brīvas no 4
Sandra Sīle 4 brīvas no 4
Baiba Siliniece 1 brīvas no 4
Daiga Šķēle 4 brīvas no 4
Arnis Šķēle 0 brīvas no 4
Anita Skrinda 0 brīvas no 6
Aija Smilgzieda 4 brīvas no 4
Ingus Šulcs 4 brīvas no 4
Rudīte Timmermane 3 brīvas no 4
Gunārs Tomass 4 brīvas no 4
Vita Upmale 1 brīvas no 5
Ance Ventiņa 1 brīvas no 2
Roberts Višs 2 brīvas no 4
Līva Vollenberga 4 brīvas no 4
Ilze Zalāne 4 brīvas no 4
Antra Zeile 1 brīvas no 5
Santa Zīberga 2 brīvas no 4
Dace Zunda 2 brīvas no 4
Māris Zvaigzne 1 brīvas no 4