Ienakt sistema ar:
login
Lai izvēlētajā gadā pieteiktu ZPD tēmu - jaienāk sistemā ar 11.klases skolēna statusu
Vārds Uzvārds Vietas Jomas Piesaki temu
Ina Baumane 0 brīvas no 5
Elīna Beča 4 brīvas no 4
Helēna Bitāne 3 brīvas no 4
Klinta Bole 3 brīvas no 4
Zaiga Bruņeniece 0 brīvas no 5
Iveta Daude 0 brīvas no 5
Monta Deisone 4 brīvas no 4
Marija Diaza 4 brīvas no 4
Gunda Eglīte 0 brīvas no 5
Anita Eiholca 4 brīvas no 4
Ieva Ērgle 0 brīvas no 6
Rolands Grants 2 brīvas no 4
Aija Gudzuka 3 brīvas no 4
Jānis Haļzovs 1 brīvas no 4
Santa Jansone 4 brīvas no 4
Diāna Kaijaka 4 brīvas no 5
Inita Kalteniece 4 brīvas no 4
Indra Keiša 0 brīvas no 4
Agnese Kļaviņa 3 brīvas no 4
Anita Krišmane 3 brīvas no 4
Kārlis Kūriņš 0 brīvas no 5
Sandra Lapiņa 1 brīvas no 4
Inta Lazukina 4 brīvas no 5
Inta Liepiņa 3 brīvas no 4
Māris Liepiņš 4 brīvas no 4
Irina Matvejeva 4 brīvas no 4
Erita Maurīte 4 brīvas no 4
Arnita Meinerte 0 brīvas no 4
Ida Meženiece 4 brīvas no 4
Ieva Mezīte 0 brīvas no 6
Kristīne Miķelsone 1 brīvas no 4
Gundega Muceniece 4 brīvas no 4
Inga Nagle 0 brīvas no 4
Andris Namnieks 4 brīvas no 4
Francisco Nunez Romero Olmo 4 brīvas no 4
Linda Ozola 1 brīvas no 4
Ģirts Paeglītis 3 brīvas no 4
Jānis Plaudis 4 brīvas no 4
Ieva Pundure 4 brīvas no 4
Jānis Puriņš 0 brīvas no 5
Māris Purviņš 4 brīvas no 4
Gunita Reinvalde 1 brīvas no 4
Inga Riekstiņa 4 brīvas no 4
Daina Romanovska 2 brīvas no 4
Miks Romanovskis 4 brīvas no 4
Viesturs Roziņš 4 brīvas no 4
Tatjana Saratova 4 brīvas no 4
Rūdolfs Šelvahs 4 brīvas no 4
Inguna Serda 1 brīvas no 4
Ēriks Šetlers 4 brīvas no 4
Baiba Siliniece 0 brīvas no 4
Daiga Šķēle 3 brīvas no 4
Arnis Šķēle 2 brīvas no 4
Anita Skrinda 0 brīvas no 8
Aija Smilgzieda 2 brīvas no 4
Līga Strazdiņa 1 brīvas no 4
Ingus Šulcs 5 brīvas no 5
Jolanta Tāraude 0 brīvas no 4
Rudīte Timmermane 1 brīvas no 4
Gunārs Tomass 4 brīvas no 4
Vita Upmale 0 brīvas no 4
Mārtiņš Vētra 4 brīvas no 4
Ilona Vilsone 4 brīvas no 4
Roberts Višs 4 brīvas no 4
Līva Vollenberga 4 brīvas no 4
Karin von Berg 4 brīvas no 4
Ilze Zalāne 4 brīvas no 4
Antra Zeile 1 brīvas no 4
Santa Zīberga 2 brīvas no 4
Dace Zunda 0 brīvas no 4
Māris Zvaigzne 1 brīvas no 9