4.1. Zemes sfēras

No atmosfēras - gaisa slāņa dzīvie organismi iegūst sev nepieciešamās gāzes - O2 elpošanai un CO2 fotosintēzei. Hidrosfēra ir dzeramā ūdens avots un dzīves vide, no litosfēras (cietā apvalka) augi uzņem sev nepieciešamās minerālvielas un ūdeni, cilvēks iegūst derīgos izrakteņus. Atmosfēras, hidrosfēras un litosfēras daļa, kurā atrodas dzīvie organismi, tiek saukta par biosfēru.


1. att. Zemes sfēras.