6.3. Reflekss

Reflekss ir organisma atbildes reakcija uz kairinājumu ar nervu sistēmas starpniecību. Beznosacījuma refleksi ir iedzimti un izpaužas visiem sugas pārstāvjiem, piemēram, zīšana, reakcija uz gaismu un skaņu. Savukārt nosacījuma refleksi veidojas indivīda dzīves laikā un ir atšķirīgi vienas sugas īpatņiem, piemēram, akvārija zivis reizē ar gaismas ieslēgšanu uzsāk barošanos.

Mazuļu zīšana raksturo beznosacījuma refleksu
6. att. Mazuļu zīšana raksturo beznosacījuma refleksu
Foto no http://www.cloudline.org