4.4. Kristālisku vielu uzbūve

Vielu īpašības ir atkarīgas no to uzbūves. Cietām vielām ir kristāliska vai amorfa uzbūve.

Kristāliskajās vielās ietilpstošās daļiņas (atomi, molekulas, joni) sakārtotas noteiktā secībā, izvietojoties stingri noteiktos telpas punktos. Iztēlē, savienojot šos punktus ar taisnēm, izveidojas telpisks karkass, kuru sauc par kristālrežģi. Atkarībā no daļiņu veida izšķir jonu, atomu un molekulu kristālrežģus.

        
4.att.
Amorfa un kristāliska viela.