Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Dota funkcija f (x) = 5x – 2. Ar kādu argumenta vērtību funkcijas vērtība ir 10?

 

 

 

 

Pamatojums: 10 = 5x – 2 un x = 2,4.


Tālāk

2. Aprēķini funkcijas y = x2 + 2x – 2 vērtību, ja argumenta vērtība ir -1!

 

 

 

 

Pamatojums: y = (–1)2 + 2 · (-1) – 2 = -3.


Tālāk

3. Dota funkcija s(t) = – t – 100. Kurš no apgalvojumiem ir patiess?

 

 

 

 

Pamatojums: Dotā funkcija ir dilstoša.


Tālāk

4. Sportists velk mastā karogu. Kurš no dotajiem grafikiem nevar būt grafiks funkcijai, kas attēlo karoga attālumu no zemes?

 

  

 

 

Pamatojums: Dilstošas funkcijas grafiks neapmierina uzdevuma nosacījumus.


Tālāk

5. Formulā k(z)= 3z2 – 5a neatkarīgais mainīgais ir...

 

 

 

 


Tālāk

6. Funkcijas y = x – 1 arguments pieaug no 0 līdz 5. Nosaki atbilstošo funkcijas pieaugumu!

 

 

 

 

Pamatojums: y = y(5) – y(0) = 4 – (–1) = 5


Tālāk

7. Funkcijai arguments pieaug no –5 līdz –1. Nosaki atbilstošo argumenta pieaugumu!

 

 

 

 

Pamatojums: s = –1 – (–5) = 4


Tālāk

8. Funkcija y = x2 + 3 ir augoša intervālā...

 

 

 

 


Tālāk

9. Tabulā dotas kādas funkcijas dažas vērtības:

x 1 2 3 4 5 6
y 2 3 4 5 6 7

Šīs funkcijas formula ir...

 

 

 

 

Pamatojums: Pārbaudām pirmā punkta piederību funkcijām. Pārliecināmies, ka pareizu vienādību iegūstam pirmajā un trešajā gadījumā. Tad, pārbaudot otrā punkta un pārējo punktu piederību funkcijām, secinām, ka tikai trešajā gadījumā iegūstam pareizas vienādības.


Tālāk

10. Funkcijas l(k)= – k2 + 1 nulles ir:

 

 

 

 

Pamatojums: Funkcijas nulles ir tās argumenta vērtības, ar kurām funkcijas vērtība irvienāda ar nulli. 0 = –k2 + 1


Tālāk

11. Kurai no funkcijām ir tāds pats augšanas intervāls, kā funkcijai y = ½ x – 2?

 

 

 

 

Pamatojums: Dotā funkcija ir augoša visā reālo skaitļu kopā, jo a>0. Vienīgā funkcija, kura ir augoša un kuras definīcijas apgabals ir visa reālo skaitļu kopa, ir ceturtajā gadījumā.


Tālāk

12. Kuros kvadrantos var atrasties tiešās proporcionalitātes funkcijas y = ax grafiks, ja a>0?

 

 

 

 


Tālāk

13. Kuros kvadrantos var atrasties funkcijas grafiks , ja a<0?

 

 

 

 


Tālāk

14. Kuru no dotajām koordinātu sistēmām būtu ērti izmantot, lai uzzīmētu funkcijas y = 100x +50 grafiku?

 

 

 

 

Pamatojums: Ja x=1, tad y=150, tāpēc no piedāvātajiem variantiem vislabāk der pirmais.

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 14.