Bezgalīgu ģeometrisku progresiju, kuras kvocienta modulis ir mazāks nekā 1, t.i., |q| < 1 un q ≠ 0, sauc par bezgalīgi dilstošu ģeometrisku progresiju. Piemēram, virkne, kurai ir bezgalīgi dilstoša ģeometriska progresija.

Par bezgalīgi dilstošas ģeometriskās progresijas summu sauc skaitli, kuram neierobežoti tuvojas progresijas pirmo n locekļu summa, ja skaitlis n nepārtraukti palielinās. Ir pierādīts, ka šo summu var aprēķināt ar formulu