Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Kuri no apgalvojumiem ir patiesi?

I ir reāls skaitlis.
II Katrs reāls skaitlis ir arī racionāls skaitlis.
III Katrs naturāls skaitlis ir arī racionāls skaitlis.
IV Divu veselu skaitļu reizinājums ir naturāls skaitlis.
V Divu iracionālu skaitļu reizinājums ir iracionāls skaitlis

 

 

 

 


Tālāk

2. Intervālu (2;7) un (3;10) šķēlums ir

 

 

 

 


Tālāk

3. Kuras izteiksmes skaitliskā vērtība ir racionāls skaitlis?

 

 

 

 

Pamatojums:


Tālāk

4. Nevienādības atrisinājums ir:

 

 

 

 


Tālāk

5. Aprēķini !

 

 

 

 

Pamatojums:


Tālāk

6. Izsaki kā pakāpi .!

 

 

 

 

Pamatojums:


Tālāk

7. Starp kuriem diviem blakus esošiem veseliem skaitļiem atrodas skaitlis ?

 

 

 

 

Pamatojums:


Tālāk

8. Zīmējumā iekrāsoti skaitļu intervāli.

 

 

 

 


Tālāk

9. !

 

 

 

 

Pamatojums:


Tālāk

10. !

 

 

 

 

Pamatojums:


Tālāk

11. Aprēķini

 

 

 

 

Pamatojums:


Tālāk

12. Kuras no vienādībām ir patiesas visām mainīgo vērtībām?

 

 

 

 

Pamatojums:


Tālāk

13. Aprēķini! ....

 

 

 

 

Pamatojums:


Tālāk

14. !

 

 

 

 


Tālāk

15. Skaitļa 8 430 000 000 000 normālforma ir

 

 

 

 

Pamatojums:


Tālāk

16. Kura no izteiksmēm ir identiska izteiksmei ?

 

 

 

 

Pamatojums:


Tālāk

17. 0,(6)= ...

 

 

 

 

Pamatojums: x = 0,(6); 10x=6,(6); 10x – x = 6,(6) - 0,(6) = 6; 9x = 6;

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 17.