Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Pagrieziena leņķis 295o ir

 

 

 

 


Tālāk

2. cos150o ir vienāds ar:

 

 

 

 


Tālāk

3. Dots trijstūris ABC, EF||BC (skat. zīm.). Aprēķini AE, ja AB = 16 cm, EF = 5 cm, BC = 20 cm!


 

 

 

 

Pamatojums:


Tālāk

4. Trijstūrī ABC mala AB = 10 cm, AC = 6 cm, BC = 8 cm. Nosaki trijstūra ABC veidu!

 

 

 

 


Tālāk

5. Trijstūrī ABC mala AB = 10 cm, AC = 6 cm, BC = 8 cm. Aprēķini ap trijstūri apvilktas riņķa līnijas rādiusa garumu!

 

 

 

 


Tālāk

6. Trijstūrī ABC mala AB = 6 cm, A = 45o, C = 30o. Aprēķini BC!

 

 

 

 

Pamatojums: Lieto sinusu teorēmu, tad .


Tālāk

7. Kura no dotajām formulām ir pareiza?


 

 

 

 


Tālāk

8. Taisnleņķa trijstūrī ABC mala AC = b; C = 90o; A = 60o. Aprēķini AB!


 

 

 

 


Tālāk

9. Vienādsānu trijstūrī ABC, AB = BC = a cm; ABC = 2α. Aprēķini pamata malu AC!


 

 

 

 

Pamatojums: Novelc augstumu BD! Pēc sin definīcijas atrodi AD, pēc tam AC!


Tālāk

10. Taisnleņķa trijstūris ABC; C = 90o, CK AB. Aprēķini CK, ja AK = 4 cm, KB = 9 cm!


 

 

 

 

Pamatojums: Izmanto trijstūru līdzību!


Tālāk

11. Kuri skaitļi ir taisnleņķa trijstūra malas?

 

 

 

 


Tālāk

12. Vienādsānu trijstūris ABC (AB = BC). Augstums AK ar pamatu AC veido 30o. Aprēķini trijstūra ABC laukumu, ja AC = 10 cm!


 

 

 

 


Tālāk

13. Sakārto skaitļus augošā secībā: sin 15o, sin 85o, sin 120o, sin 150o!

 

 

 

 


Tālāk

14. Ar formulu laukumu var aprēķināt...

 

 

 

 


Tālāk

15. Izsaki ar šaura leņķa palīdzību sin 170o!

 

 

 

 

Pamatojums:

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 15.