Vācu ģimnāzijai 100

Card image cap
Kā mēs gribētu svinēt?
Svinību mēnesī 2021.gada septembrī:
  • paviesoties skolā, izstaigāt gaiteņus un apsēsties savā skolas solā,
  • piedzīvot pirmizrādi filmai par mūsu skolas vēsturi (tās tapšanu varam veicināt visi sadaļā ATBALSTI),
  • piedalīties simtgades grāmatas atvēršanas svētkos,
  • satikt salidojumā skolotājus, skolas darbiniekus, savus kādreizējos klasesbiedrus un sen neredzētus skolasbiedrus,
  • noskatīties tiešsaistē vai ierakstā simtgades svinīgo konferenci.
Card image cap
Kad, kur un cik krāšņi svinēsim?

SKOLAS SALIDOJUMA tikšanās mērķis ir satikties, priecāties un svinēt kopābūšanu. To neredzam iespējamu laikā, kad mūsu ikdienā dominē līdzpārdzīvojums par nežēlīgiem notikumiem pasaulē.

Tomēr saglabājam ticību gaišākam laikam un vēlamies ar mūsu skolai piederīgajiem ieskandināt 101.pastāvēšanas gadu 2022.gada 15.oktobrī.

Mūsu absolventu brālība aptver vairākus tūkstošus "mūsējo" , tāpēc šodienas mācību telpu iekārtojums neļauj ietilpināt skolas telpās tos absolventus, kas vēlas sanākt kopā svinībās.
Lai tas tomēr būtu iespējams, esam izvēlējušies mūsu SALIDOJUMA norisei kultūrtelpu Hanzas perons, kas ļaus būt visiem vienlaikus kopā, noskatīties 100gades filmu, baudīt saviesīgas sarunas, kopā ar bijušajiem klasesbiedriem kavēties skolas laiku atmiņās, iemūžināt mūžīgo draugu kopīgos foto u.c.

Informācija par reģistrēšanos salidojumam sekos skolas mājas lapā un facebook lapā!

Skola pastāv un attīstās kopā ar katru no mums. Tāpēc savai skolai jau tagad vari pateikt paldies vai atbalstīt simtgades pasākumus sadaļā ATBALSTI).

© 2022 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, visas tiesības aizsargātas, veidoja Māris.