Pabeidz ķīmisko reakciju vienādojumus! Uzraksti oksidēšanās – reducēšanās reakcijas elektronu bilances vienādojumus gadījumos, kad ķīmiskas reakcija ir oksidēšanas – reducēšanas reakcija.

a) Ca + O2
b) P + O2
c) Na + H2O→
d) K2O + H2O→
e) SO3 + H2O→
f) Al + S→

Solis 1

a) 2Ca + O2 → 2CaO
b) 4P + 5O2→ 2P2O5
c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
d) K2O + H2O → 2KOH
e) SO3 + H2O → H2SO4
f) 2Al + 3S → Al2 S3  

Solis 2

a) 2Ca0 + O20→ 2Ca+2O-2
b) 4P0 + 5O20→ 2P2+5O5-2
c) 2Na0 + 2H+12O0 → 2Na+1OH + H20
d) K2O + H2O → 2KOH
e) SO3 + H2O → H2SO4
f) 2Al0 + 3S0 → Al2+3S3-2 

Solis 3

a) 2Ca0 + O20→ 2Ca+2O-2
b) 4P0 + 5O20→ 2P2+5O5-2
c) 2Na0 + 2H+12O0 → 2Na+1OH + H20
d) K2O + H2O → 2KOH
e) SO3 + H2O → H2SO4
f) 2Al0 + 3S0 → Al2+3S3-2 

Solis 4

a) 2Ca0 + O20→ 2Ca+2O-2
    2 | Ca0 - 2 e- → Ca2+     Ca atoms atdod divus elektronus, oksidējas  
    1 | O20 + 4 e- → 2O-2      O atoms pieņem divus elektronus, reducējas

b) 4P0 + 5O20→ 2P2+5O5-2
    4 | P0- 5 e- → P+5                P atoms atdod piecus elektronus, oksidējas 
    5 | O20 + 4 e- → 2O-2           O atoms pieņem divus elektronus, reducējas

c) 2Na0 + 2H+12O0 → 2Na+1OH + H20
    2 | Na0 - 1 e- → Na+1      Na atoms atdod vienu elektronu, oksidējas
    1 | 2H+1 + 2 e- → H20    H atoms pieņem vienu elektronu, reducējas 

d) K2O + H2O → 2KOH

e) SO3 + H2O → H2SO4

f) 2Al0 + 3S0 → Al2+3S3-2
    2 | Al0 -3 e- →  Al+3      Al atoms atdod trīs elektronus, oksidējas
    3 | S +   2 e- →  S-2      S atoms pieņem divus elektronus, reducējas