Telpiska koordinātu sistēma


Piemēram, kā atrast koordinātu plaknē punktu a (6,5; 9; 10). Pirmkārt, tas nozīmē, ka ir jāmeklē šī punkta koordinātas attiecīgi uz X, Y un Z asīm: Ax = 6,5; Ay = 9; Az = 10.
Tālāk

Uz X ass atliek 6,5 vienības, uz Y ass 9 vienības, uz Z ass 10 vienības

Tālāk

No atliktajiem punktiem velk pret asīm perpendikulāras taisnes, līdz tās krustojas.


Tālāk

Taišņu krustpunkti ir punkta a projekcijas plaknē XY, YZ un XZ.


Tālāk

Tagad no katra krustpunkta velk perpendikulu pret attiecīgo plakni, līdz kamēr šie trīs perpendikuli krustojas


Tālāk

Esam atraduši punktu A!