1.2. Telpa un laiks

  Laiks. Vai kāds gan var atbildēt, kas tas ir? Zinātnieki ir vienojušies, ka tā sauks posmu starp diviem momentiem. Tomēr varbūt Tev ir sava atbilde, lasītāj?
Cilvēka dzīves ritmu nosaka redzamā Saules gaita debesīs, un ar to tieši saistītā Zemes griešanās, tādēļ  laika mērīšanai izmanto diennakti, kurā ir tieši 24 stundas jeb 1440 minūtes jeb 86400 sekundes.

  Telpu raksturo izplatība un apjoms. To skaidro kā ar virsmām vai plaknēm ierobežotu vietu vai izplatījumu, vai arī ierobežotu vidi, kurā kaut kas atrodas.
   Dabaszinātnēs vienkāršākais telpas raksturošanas un mērīšanas paņēmiens ir telpiska koordinātu sistēma.