1.2. Mērījuma kļūdas

Fizikālos lielumus nav iespējams izmērīt pilnīgi precīzi. Piemēram, ja diega garumu l izmēra ar lineālu, kura mazākā iedaļa ir 1 mm un iegūst rezultātu 98,5 mm, tad tas nenozīmē, ka diega garuma patiesā vērtība ir 98,5 mm. Iespējams, ka tā ir 98,48 vai 98,52 mm, bet, mērot ar lineālu, to nevar precīzāk uzzināt. Rezultātu pieraksta šādi: l ± Δ l , kur Δ l - garuma absolūtā kļūda. Ja mērierīces skalas iedaļas ir mazas, tad par absolūto kļūdu pieņem sīkākās iedaļas vērtību, bet, ja attālums starp sīkākajām iedaļām ir platāks, tad pusi no mazākās iedaļas vērtības. Mērot diega garumu l ar lineālu, kura mazākā iedaļa ir 1 mm, pieņemot mērījuma absolūto kļūdu pusi no sīkākās iedaļas vērtības, iegūst rezultātu 98,5 mm. Rezultātu pieraksta šādi: l=98,5 ± 0,5(mm). Tas nozīmē, ka garuma patiesā vērtība ar lielu varbūtību atrodas intervālā [98; 99] mm.

Mērījuma precizitātes raksturošanai izmanto relatīvo kļūdu un to apzīmē ar r. Relatīvā kļūda ir mērījuma absolūtās kļūdas attiecība pret mērīšanā iegūtā fizikālā lieluma skaitlisko vērtību. Parasti to izsaka procentos. Piemēram, šajā gadījumā diega garuma relatīva kļūda ir: