3.4. Cēlējspēks šķidrumos un gāzēs

Uz katru šķidrumā vai gāzē iegremdētu ķermeni darbojas Arhimēda spēks Fc, ko sauc arī parcēlējspēku. Tas atkarīgs no šķidruma (gāzes) blīvuma ρšķ (ρg) un ķermeņa iegrimušās daļas tilpuma Vķ, un tas ir vienliels ar tā šķidruma svaru, ko ķermenis izspiež iegrimstot.

Fc = ρšķgVķ,

kur Fc – Arhimēda spēks,  ρšķšķidruma blīvums, g – brīvās krišanas paātrinājums (g = 9,8 m/s2); Vķ – ķermeņa tilpums.

Arhimēda spēka modulis Nosacījums Smaguma spēka modulis Ķermeņa stāvoklis Šķidruma blīvums Nosacījums Ķermeņa blīvums
Fc > mg uzpeld ρšķ > ρķ
Fc < mg grimst ρšķ < ρķ
Fc = mg peld vai atrodas miera stāvoklī zem ūdens ρšķ = ρķ

Zemūdenes uzpeldēšana un grimšana.


7.att. Cēlējspēks šķidrumos.
(Maikls Raits, Mukuls Peitels. Kā darbojas lietas. Zvaigzne ABC, 2000)