6.3. Virkņu iedalījums

Ir vairāki kritēriji, pēc kuriem virknes tiek iedalītas:

a) galīgas un bezgalīgas virknes;

b) augošas un dilstošas virknes;

c) maiņzīmju virkne;

d) nemainīga virkne.