3.1. Vienības riņķa līnija

Riņķa līniju, kuras rādiuss ir 1 vienība un centrs atrodas koordinātu sākumpunktā, sauc par vienības riņķa līniju.