7.1. Algebriskas izteiksmes jēdziens

Par matemātisku izteiksmi sauc jebkuru ar matemātiskiem simboliem uzrakstītu „frāzi”, kurai ir noteikta matemātiskā jēga, piemēram, 4 - 3; (a - b)2; sinx + cosx.

Ja matemātiskā izteiksmē ir tikai skaitļi, tad to sauc par skaitlisku izteiksmi.

Ja matemātiskā izteiksmē bez skaitļiem un darbības zīmēm ir arī mainīgie, kas apzīmēti ar burtiem, tad to sauc par algebrisku izteiksmi, piemēram,


Ja izteiksmē ar skaitļiem un mainīgajiem tiek veiktas tikai četras aritmētiskās darbības un kāpināšana naturālā pakāpē, tad šādu izteiksmi sauc par racionālu algebrisku izteiksmi.

Ja mainīgais atrodas zem saknes zīmes vai tas atrodas pakāpes ar daļveida kāpinātāju bāzē, tad izteiksmi sauc par iracionālu algebrisku izteiksmi.