Lai reģistrētos, ienāc sistēmā ar:
login
Paskaidrojumi:
  • Reģistrēties var 13/02/2019 20:00 - 20/02/2019 23:59
  • Līdz 20/02/2019 23:59 varat izdzēst pieteikumu noklikšķinot "Atteikt"
  • Pie viena pedagoga var pieteikties tikai vienu reizi
  • Vienā laikā var pieteikties tikai pie viena pedagoga
- Spied, lai reģistrētos - Šis laiks jau ir aizņemts
Vārds Uzvārds Amats Priekšmets 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45
Ina Baumane skolotājs vācu valoda
Zaiga Bruņeniece skolotājs bioloģija, ekonomika, ķīmija
Iveta Daude skolotājs sports
Monta Deisone skolotājs vācu valoda
Gunda Eglīte direktora vietnieks krievu valoda
Anita Eiholca skolotājs angļu valoda
Ieva Ērgle skolotājs soc.zinības, ekonomika
Rolands Grants skolotājs fizika
Aija Gudzuka skolotājs vēsture
Jānis Haļzovs skolotājs bioloģija, interešu izglītība
Santa Jansone skolotājs vācu valoda
Sintija Kalniņa skolotājs spāņu valoda
Inita Kalteniece skolotājs vācu valoda
Indra Keiša skolotājs latviešu valoda un literatūra
Agnese Kļaviņa skolotājs angļu valoda
Anita Krišmane skolotājs ķīmija
Kārlis Kūriņš skolotājs fizika
Inta Lazukina skolotājs krievu valoda
Inta Liepiņa skolotājs fizika
Māris Liepiņš sporta organizators -
Signe Mainule-Meidropa skolotājs vācu valoda
Irina Matvejeva skolotājs krievu valoda
Erita Maurīte skolotājs bioloģija
Merita Meiere skolotājs latviešu valoda
Arnita Meinerte skolotājs latviešu valoda un literatūra
Ieva Mezīte skolotājs mūzika
Ida Meženiece skolotājs vācu valoda
Egita Miezīte bibliotekārs -
Kristīne Miķelsone skolotājs vizuālā māksla
Gundega Muceniece direktore vācu valoda
Inga Nagle skolotājs bioloģija
Andris Namnieks skolotājs matemātika
Francisco Nunez Romero Olmo skolotājs spāņu valoda
Linda Ozola skolotājs angļu valoda
Ģirts Paeglītis skolotājs ģeogrāfija
Jānis Plaudis skolotājs latīņu valoda
Ieva Pundure skolotājs matemātika
Jānis Puriņš direktora vietnieks informātika, prog.pam., fizika
Gunita Reinvalde skolotājs matemātika
Inga Riekstiņa direktora vietnieks matemātika
Daina Romanovska karjeras konsultants
Miks Romanovskis skolotājs RVVĢ TV
Viesturs Roziņš skolotājs teātra stud., retorikas puc.
Tatjana Saratova skolotājs krievu valoda
Gunita Savrinoviča skolotājs mājturība,vesel.māc.
Inguna Serda skolotājs matemātika
Baiba Siliniece skolotājs latviešu valoda un literatūra
Anita Skrinda psihologs
Aija Smilgzieda skolotājs informātika
Līga Strazdiņa direktora vietnieks kulturoloģija
Rūdolfs Šelvahs skolotājs mājturība
Daiga Šķēle skolotājs vācu valoda
Arnis Šķēle skolotājs sports
Rudīte Timmermane skolotājs angļu valoda
Gunārs Tomass direktora vietnieks vācu valoda
Inga Tumaševska-Baikova skolotājs matemātika
Vita Upmale skolotājs vēsture,soc.zinības,filozofija
Uģis Urtāns skolotājs angļu valoda
Irēna Valtere karjeras konsultants
Ance Ventiņa sociālais pedagogs
Jolanta Voina skolotājs angļu valoda
Līva Vollenberga skolotājs angļu valoda
Karin von Berg skolotājs vācu valoda
Ilze Zalāne skolotājs matemātika
Antra Zeile direktora vietnieks ķīmija
Santa Zīberga skolotājs latviešu valoda un literatūra
Dace Zunda skolotājs angļu valoda
Māris Zvaigzne skolotājs vēsture
Tev jāienāk sistēmā ar vecāka vai skolotāja statusu!
Jūs piesakāties pie: Aizvērt[X]
Persona, kura vēlas tikties ar pedagogu:
piem.: Anna Bērziņa, mamma
Bērna vārds, uzvārds, klase:

Tālrunis saziņai jautājumu gadījumā:
+371
Norādiet jautājumus, kurus vēlaties apspriest (piem.:sekmes, mācību viela): *Aizpildot šo formu, Jūs piekrītat savu personas datu (vārds, uzvārds, tālrunis) apstrādei vecāku dienas dalībnieku reģistrēšanai un informēšanai izmaiņu gadījumā.