Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Kvalitātes vērtēšana

Pieslēdzies ar
E-klase login

* - obligātie lauki

Kvalitātes vērtēšana

Card image cap
Par vērtēšanu

Skolas darba vērtēšana ir būtisks priekšnoteikums, lai skola varētu nodrošināt izglītības kvalitāti. Šim nolūkam katra mācību gada noslēgumā tiek organizēta skolas darba vērtēšana ar mērķi noteikt mūsu darba stiprās puses un attīstības prioritātes.

Lai vērtējums būtu balstīts atziņās, ko pauž skolas darbinieki, skolēni un vecāki, skola organizē dažāda veida aptaujas. Iegūtos rezultātus analizē un secinājumus apkopo pašnovērtējuma ziņojumā, ko ik rudeni publicē savā tīmekļa vietnē un kas pieejams visiem interesentiem.

Card image cap
Pedagogu vērtējums

Pedagogs katra mācību gada noslēgumā piedalās skolas darba vērtēšanā divos veidos:

  1. piedalās gan skolas darbības kopumā, gan izglītības programmu īstenošanas, gan skolas direktora profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā;
  2. veic savas pedagoģiskās darbības pašvērtējumu un piedalās attīstības pārrunās ar mērķi izvērtēt sava darba kvalitāti un iesaisti skolas mērķu sasniegšanā.
Uz aptauju