Reģistrēties uzņemšanai 2021

Card image cap
Uzņemšana 7. klasē
Pamatizglītības programmā visi skolēni apgūst padziļināti pirmo svešvalodu (vācu valoda vai angļu valoda), stundu skaits palielināts arī matemātikas apguvei. Veidojot programmu, skola rūpējās, lai vienā gadā apgūstamo mācību priekšmetu skaits būtu optimāls, tāpēc mācību priekšmeti trīs gadu posmā būs izvietoti blokos, kā arī ir plānots mācību priekšmetu Inženierzinības apgūt kopā ar Dizainu un tehnoloģijām, savukārt mācību priekšmetu Teātra māksla – kopā ar Literatūru.
Card image cap
Uzņemšana 10. klasē
Vispārējās vidējās izglītības programmā tiks piedāvāti 10 padziļināti apgūstami priekšmeti, kas sakārtoti 5 padziļināto kursu komplektos (katrā komplektā ir 3 padziļinātie kursi). Visos komplektos būs padziļināti apgūstama svešvaloda (vācu vai angļu), savukārt pārējie divi kursi būs gan no eksaktā, gan no humanitārā bloka, tāpēc katram ir iespēja atrast sev piemērotu komplektu, kurš palīdzēs sagatavoties tālākām studijām. Kā otro valodu ir iespējams apgūt vācu, angļu vai krievu valodu, kā trešo (atsevišķos komplektos) – vācu, krievu vai spāņu valodu. Stundu skaita sadalījums padziļināto kursu komplektos.
Card image cap
Uzņemšana citā klasē
Uz brīvajām vietām 8., 9., 11. un 12. klasē (ja tādas ir) uzņem konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma rezultātiem. Vidusskolas posmā tiek izvērtēta iepriekš apgūtā atbilstība izvēlētajai izglītības programmai, iespējami papildu eksāmeni pielīdzināšanai. Atkārtota uzņemšana brīvu vietu gadījumā - pēc 20.augusta. Informācija skolas mājas lapā, sadaļā Jaunumi. E-pasts saziņai: rvvg@riga.lv
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.rvvg.lv