Ienakt sistema ar:
login
Lai izvēlētajā gadā pieteiktu ZPD tēmu - jaienāk sistemā ar 11.klases skolēna statusu
Vārds Uzvārds Vietas Jomas Piesaki temu
Ina Baumane 3 brīvas no 4
Helēna Bitāne 3 brīvas no 4
Iveta Daude 0 brīvas no 6
Monta Deisone 4 brīvas no 4
Gunda Eglīte 2 brīvas no 4
Anita Eiholca 4 brīvas no 4
Ieva Ērgle 1 brīvas no 4
Aija Gudzuka 4 brīvas no 4
Jānis Haļzovs 1 brīvas no 14
Santa Jansone 4 brīvas no 4
Inita Kalteniece 4 brīvas no 4
Indra Keiša 4 brīvas no 4
Agnese Kļaviņa 4 brīvas no 4
Anita Krišmane 0 brīvas no 4
Kārlis Kūriņš 4 brīvas no 4
Inta Lazukina 4 brīvas no 4
Inta Liepiņa 3 brīvas no 4
Māris Liepiņš 4 brīvas no 4
Signe Mainule-Meidropa 4 brīvas no 4
Irina Matvejeva 4 brīvas no 4
Erita Maurīte 0 brīvas no 4
Merita Meiere 2 brīvas no 4
Arnita Meinerte 4 brīvas no 4
Ida Meženiece 4 brīvas no 4
Ieva Mezīte 0 brīvas no 4
Egita Miezīte 4 brīvas no 4
Kristīne Miķelsone 1 brīvas no 4
Gundega Muceniece 4 brīvas no 4
Inga Nagle 0 brīvas no 10
Andris Namnieks 4 brīvas no 4
Francisco Nunez Romero Olmo 2 brīvas no 4
Ģirts Paeglītis 0 brīvas no 4
Ieva Pundure 4 brīvas no 4
Jānis Puriņš 0 brīvas no 4
Gunita Reinvalde 1 brīvas no 6
Inga Riekstiņa 4 brīvas no 4
Daina Romanovska 3 brīvas no 4
Miks Romanovskis 4 brīvas no 4
Viesturs Roziņš 4 brīvas no 4
Tatjana Saratova 4 brīvas no 4
Gunita Savrinoviča -2 brīvas no 4
Inguna Serda 3 brīvas no 4
Baiba Siliniece -1 brīvas no 4
Daiga Šķēle 0 brīvas no 4
Arnis Šķēle 1 brīvas no 4
Anita Skrinda 0 brīvas no 6
Aija Smilgzieda 4 brīvas no 4
Līga Strazdiņa 4 brīvas no 4
Jolanta Tāraude 4 brīvas no 4
Rudīte Timmermane 3 brīvas no 4
Gunārs Tomass 4 brīvas no 4
Inga Tumaševska-Baikova 4 brīvas no 4
Vita Upmale 3 brīvas no 4
Uģis Urtāns 4 brīvas no 4
Ance Ventiņa-Bļevaite 2 brīvas no 4
Jolanta Voina 0 brīvas no 5
Līva Vollenberga 4 brīvas no 4
Ilze Zalāne 4 brīvas no 4
Antra Zeile 3 brīvas no 4
Santa Zīberga 3 brīvas no 4
Dace Zunda 0 brīvas no 4
Māris Zvaigzne 0 brīvas no 9