1.4. Ieskats mikropasaulē. Vielas daļiņveida uzbūve

Vielām ir daļiņveida uzbūve. Vielas var sastāvēt no atomiem, joniem un molekulām.

Atomi ir ķīmiskā elementa sīkākās daļiņas.

Atomu dažādo veidu ir tikpat daudz, cik ķīmisko elementu.

1.att. Skābekļa atoma shematisks attēls.
(http://www.terrific-scientific.co.uk)
Vielu, ko veido tikai viena elementa atomi, sauc par vienkāršu vielu.
3.att. Vienkāršas vielas molekulas shematisks attēls - skābekļa molekula
(http://www.terrific-scientific.co.uk)
 
2.att. Ķīmiska savienokuma — ūdens H2O molekulas shematisks attēls
(http://www.terrific-scientific.co.uk)
Vielas, kas sastāv vismaz no divu vai vairāku elementu atomiem, sauc par ķīmiskiem savienojumiem.

Atomi ir elektroneitrāli. Tie var elektronus piesaistīt vai arī savus elektronus atdot. Tad atomi pārvēršas par elektriski lādētiem joniem.

Vielas vissīkākā daļiņa, kurai piemīt visas vielas ķīmiskās īpašības, ir molekulaTā kā atomu kombināciju skaits ir ļoti liels, dabā sastopamas ļoti dažādas molekulas un līdz ar to arī vielas ar atšķirīgām īpašībām . Atomus molekulā kopā satur elektromagnētiskie spēki. Molekula ir elektroneitrāla.