4.8. Ķīmisko reakciju norisi ietekmējošie faktori

Ķīmisko reakciju ātrums var būt ļoti dažāds – no dažām sekundēm, līdz daudziem gadiem. Izmainot apstākļus, iespējams mainīt reakcijas ātrumu, piemēram, piena saskābšanu, kas arī ir ķīmiska reakcija, var palēnināt, ievietojot to ledusskapī, tātad mainot temperatūru. Ķīmisko reakciju ātrumu var mainīt:

  • sasmalcinot izejvielas (ja tās ir cietā agregātstāvoklī);
  • izmantojot koncentrētāku izejvielu;
  • paaugstinot temperatūru - daļiņu kustība reakcijas maisījumā kļūst straujāka, līdz ar to ķīmiskās reakcijas iespējamība ir lielāka;
  • izmantojot vielas, kas maina reakcijas ātrumu, bet pašas neiesaistās reakcijas produktu veidošanā – katalizatorus vai inhibitorus.