2.7. Jonu apmaiņas reakcijas

Apmaiņas reakciju norisi vispārīgā shēmā var attēlot šādi: AB + CD → AD + CB

Šo reakciju būtību var atspoguļot, izmantojot jonu vienādojumus. Apmaiņas reakcijas norit līdz galam, ja izpildās šādi nosacījumi:

a) kāds no reakcijas produktiem veido nogulsnes

Paskaidrojums
2NaCl + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbCl2
2Na+ + 2Cl- + Pb2+ + 2NO3- → 2Na+ + 2NO3- + PbCl2
2Cl- + Pb2+ → PbCl2
b) reakcijas rezultātā izdalās gāzveida viela

Paskaidrojums
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O
2Na+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- → 2Na+ + 2Cl- + CO2↑ + H2O
CO32- + 2H+ → CO2↑ + H2O
c) rodas ūdens

Paskaidrojums
KOH + HCl → KCl + H2O
K+ + OH - + H+ + Cl- → K+ + Cl- + H2O
OH- + H+ → H2O

a) kāds no reakcijas produktiem veido nogulsnes 2NaCl + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbCl2
šķīst ūdenī - disocē
2Na+ + 2Cl-
Tālāk
a) kāds no reakcijas produktiem veido nogulsnes 2NaCl + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbCl2
šķīst ūdenī - disocē
2Na+ + 2Cl- + Pb2+ + 2NO3-
Tālāk
a) kāds no reakcijas produktiem veido nogulsnes 2NaCl + Pb(NO3)22NaNO3 + PbCl2
šķīst ūdenī - disocē
2Na+ + 2Cl- + Pb2+ + 2NO3-2Na+ + 2NO3-
Tālāk
a) kāds no reakcijas produktiem veido nogulsnes 2NaCl + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbCl2
nešķīst ūdenī - nedisocē
2Na+ + 2Cl- + Pb2+ + 2NO3- → 2Na+ + 2NO3- + PbCl2
Tālāk
a) kāds no reakcijas produktiem veido nogulsnes 2NaCl + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbCl2
2Na+ + 2Cl- + Pb2+ + 2NO3- → 2Na+ + 2NO3- + PbCl2
„saīsinātais ķīmiskās reakcijas vienādojums atspoguļo reakcijas norises būtību”
Tālāk
a) kāds no reakcijas produktiem veido nogulsnes 2NaCl + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbCl2
2Na+ + 2Cl- + Pb2+ + 2NO3- → 2Na+ + 2NO3- + PbCl2
2Cl- + Pb2+ → PbCl2
Paskaidrojuma beigas
c) rodas ūdens KOH + HCl → KCl + H2O
šķīst ūdenī - disocē
K+ + OH -
Tālāk
c) rodas ūdens KOH + HCl → KCl + H2O
šķīst ūdenī - disocē
K+ + OH - + H+ + Cl-
Tālāk
c) rodas ūdens KOH + HCl → KCl + H2O
šķīst ūdenī - disocē
K+ + OH - + H+ + Cl-K+ + Cl-
Tālāk
c) rodas ūdens KOH + HCl → KCl + H2O
veidojas ūdens
K+ + OH - + H+ + Cl- → K+ + Cl- + H2O
Tālāk
c) rodas ūdens KOH + HCl → KCl + H2O
K+ + OH - + H+ + Cl- → K+ + Cl- + H2O
„saīsinātais ķīmiskās reakcijas vienādojums atspoguļo reakcijas norises būtību”
Tālāk
c) rodas ūdens KOH + HCl → KCl + H2O
K+ + OH - + H+ + Cl- → K+ + Cl- + H2O
OH - + H+ → H2O
Paskaidrojuma beigas
b) reakcijas rezultātā izdalās gāzveida viela Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O
šķīst ūdenī - disocē
2Na+ + CO32-
Tālāk
b) reakcijas rezultātā izdalās gāzveida viela Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O
šķīst ūdenī - disocē
2Na+ + CO32- + 2H+ + 2Cl-
Tālāk
b) reakcijas rezultātā izdalās gāzveida viela Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O
2Na+ + CO32- + 2H+ + 2Cl-2Na+ + 2Cl-
šķīst ūdenī - disocē
Tālāk
b) reakcijas rezultātā izdalās gāzveida viela Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O
izdalās gāzveida viela un veidojas ūdens
2Na+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- → 2Na+ + 2Cl- + CO2 + H2O 
Tālāk
b) reakcijas rezultātā izdalās gāzveida viela Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O
2Na+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- → 2Na+ + 2Cl- + CO2↑ + H2O
„saīsinātais ķīmiskās reakcijas vienādojums atspoguļo reakcijas norises būtību”  
Tālāk
b) reakcijas rezultātā izdalās gāzveida viela Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O
2Na+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- → 2Na+ + 2Cl- + CO2↑ + H2O
CO32- + 2H+ → CO2↑ + H2O
Paskaidrojuma beigas