4.2. Smaguma spēks un tā paātrinājums

Spēku, ar kādu Zeme pievelk ķermeņus, sauc par smaguma spēku. Ja neņem vērā Zemes rotāciju ap asi, tad smaguma spēks ir vienāds ar gravitācijas spēku.

Smaguma spēks F = mg, kur g – paātrinājums, kādu smaguma spēks piešķir ķermenim ar masu m.

, kur

R – Zemes rādiuss,

h – pavadoņa augstums virs Zemes,

mz – Zemes masa.

Ja h << R, tad g = 9,8 m/s2.

smaguma spēks

2. att. Smaguma spēks.