4. uzdevums

Atsperi ar 2700 N lielu spēku saspiež no sākotnējā garuma 80 mm līdz 42,5 mm garumam. Aprēķini atsperes absolūto un relatīvo pagarinājumu un atsperes stinguma koeficientu!

Atrisinājums


F = 2700 N
l0 = 80 mm
l1 = 42,5 mm
Pamatmērvienībās:
0,08 m
0,0425 m
Tālāk
 
Atrod atbilstošās sakarības:
=l1 – l0


Tālāk
 
Veic atbilstošos aprēķinus:
= 0,0425 – 0,08 = – 0,0375 m


Tālāk
 
 – ?
e – ?
k – ?
Tālāk
 
 
Atbilde. Atsperes absolūtais pagarinājums ir – 0,0375 m; relatīvais pagarinājums apmēram 0,47, bet stinguma koeficients 72 kN/m.