4.4. Skaitļa moduļa jēdziens un tā ģeometriskā interpretācija

Skaitļa moduli matemātikā definē šādi:

Moduļa vērtība vienmēr ir pozitīvs skaitlis: |0,4| = 0,4 un |-2,7| = 2,7. 

Ģeometriski skaitļa a modulis ir skaitļa a attālums līdz koordinātu ass sākumpunktam (nullei).


Ja zināms skaitļa modulis, tad uz koordinātu taisnes var atrast atbilstošos skaitļus, piemēram, ja |x| = 5, tad x1 = –5 un x2 = 5

Piemērs