4.5. Skaitļu ģeometriskā interpretācija

Visus reālos skaitļus iespējams attēlot kā koordinātu taisnes punktus. Katram punktam uz skaitļu taisnes atbilst noteikts reāls skaitlis x, kurš atrodas pa labi no 0 punkta attālumā |x| no tā, ja skaitlis x ir pozitīvs. Ja skaitlis x ir negatīvs, tas atrodas attālumā |x| no 0 punkta pa kreisi no tā.