4.7. Pakāpes ar veselu un daļveida kāpinātāju jēdziens, pakāpju īpašības

Par an, ja n ir naturāls skaitlis, sauc reizinājumu, kurā skaitlis a sareizināts pats ar sevi n reizes.

Pakāpēm ir šādas īpašības

am · an= an+m

, ja m>n

(am)n=amn

(ab)n=anbn

a0=1

 

Ja kāpinātājs ir vesels negatīvs skaitlis, tad pakāpi a-n definē šādi

Piemērs:


Ja a>0, tad pakāpi ar daļveida kāpinātāju definē šādi:

.

Tātad .

Piemērs:


Pakāpei ar veselu negatīvu un daļveida kāpinātāju piemīt visas tās pašas pakāpju īpašības, kas piemīt pakāpēm ar naturālu kāpinātāju.