1.2. Vienādi un pretēji vektori

Vektorus, kuru moduļi (garumi) un vērsumi ir vienādi, sauc par vienādiem vektoriem. Zīmējumā , jo to garumi un vērsumi ir vienādi.

Vektorus, kuru moduļi (garumi) ir vienādi, bet vērsumi – pretēji, sauc par pretējiem vektoriem. Zīmējumā , jo to garumi ir vienādi, bet vērsumi – pretēji.