5.3 Eksponentfunkcija  y=ax

Funkciju y=ax , kur ( a>0, a ≠ 1 ), sauc par eksponentfunkciju.


Eksponentfunkcijai y=ax  definīcijas apgabals ir D(y)=R, bet vērtību apgabals.

Eksponentfunkcijas y=ax grafiki visām a vērtībām iet caur punktu (0;1).

Atkarībā no skaitļa a vērtības, funkcija y=ax ir vai nu augoša, vai dilstoša.

Lai konstruētu eksponentfunkcijas grafiku, sastāda vērtību tabulu, izvēloties x vērtības un aprēķinot y vērtības.