5.2. Pakāpes funkcija

Par pakāpes funkciju sauc funkciju, kas izsakāma ar formulu y=xα, kur a R .

No pamatskolas jau pazīstam dažus pakāpes funkcijas piemērus:

y=x1 jeb y=x     y=x2     y=x3    y=x -1 jeb     

Vidusskolas matemātikas kursā tālāk aplūkosim pakāpes funkcijas ar veselu kāpinātāju un to īpašības. Atkarībā no kāpinātāja pakāpes funkcijas var iedalīt grupās.

y=x2n-1 - kāpinātājs ir vesels pozitīvs nepāra skaitlis (n N).

y=x2n - kāpinātājs ir vesels pozitīvs pāra skaitlis (n N).

y=x -2n - kāpinātājs ir vesels negatīvs pāra skaitlis (n N).

y=x -2n+1 - kāpinātājs ir vesels negatīvs nepāra skaitlis (n N).

Lai konstruētu pakāpes funkcijas grafiku, sastāda vērtību tabulu, izvēloties x vērtības un aprēķinot y vērtības.